Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, Geir Pollestad, er ikke enig i Finans Norge-sjefens karakteristikk av budsjettet. Foto: Energinytt24
Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, Geir Pollestad, er ikke enig i Finans Norge-sjefens karakteristikk av budsjettet. Foto: Energinytt24

Nestleder i Senterpartiet ber strømdemonstrantene rydde opp – ja det er gjort

Geir Pollestad i Senterpartiet ble pepet ut da han holdt tale foran Stortinget den 19. september etter Stortingets hastemøte om strøm. I første valgmåling etterpå, falt partiet under sperregrensa. I dag ber han i Fri Fagbevegelse om at velgerne må skjerpe seg og rydde opp. Velgerne har imidlertid allerede ryddet opp, det er bare det at Pollestad og Senterpartiet ikke har fanget det opp.

Geir Pollestad slår tilbake i Fri Fagbevegelse i dag, etter at han den 19. september ble pepet ut av demonstranter da han stod på talerstolen utenfor Stortinget, etter Stortingets hastemøte om strømpriskrisen denne dagen.

– Jeg reagerte på at jeg fikk en så voldsom reaksjon bare ved å slå fast at det er krig Europa. Buingen kom så spontant. Jeg hadde ikke tenkt å si noe om strøm i det hele tatt. Jeg ville bare poengtere viktigheten av olje- og gassproduksjon i den situasjonen vi er i. Men jeg kunne sagt noe om strøm også, sier han til avisen.

Tøv av Pollestad
Dette er i beste fall tøv av Pollestad. Demonstrasjonen dreide seg om strømpriser og det var også det som var tema i Stortinget denne dagen, og ikke risiko for sabotasje på norske gassledninger.

At Senterpartiet falt under sperregrensa i en valgmåling en drøy uke etter talen kom ikke som noen overraskelse. I hvert fall ikke for strømdemonstrantene.

Han visste at krigen ikke ble godtatt som unnskyldning
Krigen som forklaring på de norske skyhøye strømprisene hadde endatil vært behørig debattert av media i etterkant av at Sylvi Listhaug uttalte inne på Stortinget to timer tidligere, at hun var lei av politikere som bare la skylda på krigen for de høye strømprisene.

Pollestad satt inne på Stortinget og hørte på dette og han hørte også hvilken kritikk hun (uberettiget) fikk etterpå.

Sylvi Listhaug ble kritisert for å ha uttalt at hun var lei av politikere som bare skylde på krigen for de høye strømprisene. Det gjorde hun ca. 2 timer før Pollestad selv nevnte krigen da han holdt appell foran en større gruppe demonstranter etterpå utenfor Stortinget.

Alle forstår at krigen påvirker gassprisene i Europa, og at gassprisene smitter over på de norske strømprisene gjennom utenlandskablene som er lagt. Det er imidlertid ikke det samme som at nordmenn som ikke har innlagt gass i hus og hjem og kan benytte gass til oppvarming (som er mye billigere enn strøm også med dagens priser), bare skal godta at den norske staten skal få en enorm profitt fra strømkunder i Sør-Norge for å kunne bruke fritt i budsjettet.

Pollestad snakket om strøm og ikke gassledninger
Rett i forkant av at Pollestad nevnte krigen, så snakket han for øvrig om at Senterpartiet var opptatt av å sikre nasjonal kontroll over vannkrafta og hjelpe næringslivet (som var tema i Stortinget i forkant).

Han uttalte deretter og i fortsettelsen av dette, «men det er krise i landet og krig i Europa», så startet buingen.

Jeg har hele opptaket av Pollestads tale og både Fri Fagbevegelse og Pollestad må gjerne be om kopi om det er ønskelig.

Senterpartiet sitter i Regjering
Flere som holdt appell denne dagen nevnte krigen, men bare Pollestad ble buet ut.

Det er en forklaring på dette, og det er at Senterpartiet sitter i Regjering. Så har Regjeringen ved Støre gjentatte ganger uttalt, at det er krigen som er årsaken til de høye strømprisen.

Dette må Pollestad ha fått med seg, i hvert fall at Senterpartiet sitter i Regjering.

«Alt til staten, det er bra»
Pollestad visste godt hva tema for dagen var. Han visste at ordet krigen i Europa ikke ville bli godtatt av velgerne eller demonstrantene, som hovedårsak til at den norske Staten må sitte igjen med over 40 milliarder kroner, for å gi gratis ferjer i Nord-Norge og bygge havtunell for yachter på Stadtlandet. Noe som ikke en gang Erna så seg råd til da hun var statsminister.

Pollestad kunne like gjerne uttalt i talen at «Alt til staten det er bra».

Forsøker kjøpe SP-velgere ved å sparke velgerne ned
Det Pollestad sier til Fri Fagbevegelse i dag, er forfalskning av de faktiske forhold og slikt liker ikke velgere flest.

Det er hundre prosent sikre bevis for at han ikke hadde til hensikt å begynne å snakke om sikkerheten for gassrørledningene som har vært tema i Europa de siste to ukene.

Pollestad forsøker nå å «kjøpe» seg velgere ved å snakke uriktig, og samtidig sparke velgerne rett ned. Etter min vurdering gir ikke dette noen god prognose for å bygge opp igjen et havarert politisk parti.

Forstår ikke velgerne
Verken Senterpartiet eller Pollestad forstår velgerne og det viser det Pollestad uttaler i Fri Fagbevegelse i dag, samt resultatene fra de siste valgmålingene.

Vanlige folk i demonstrasjon mot de høye strømprisene foran Stortinget den 19. september, da Pollestad var en av deltakerne som holdt appell.

Til Pollestads krav om å rydde opp i rekkene slik han krever nå, kan jeg informere om velgerne allerede har ordnet opp. Senterpartiet ligger under sperregrensen og Pollestad kan ikke kreve mer av velgerne.

Forfatter er administrator på facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm»