Olav Sylte, Interimredaktør Energinytt24
Olav Sylte, Interimredaktør Energinytt24

Nok er nok – 17 kraftdirektører bør si opp

Presset mot sittende Regjering har aldri vært så stort som i dag. I hvert fall ikke fra kraftbransjen som tidligere satt stille som mus. Akkurat det er det en grunn til kan vi tenke nå.

Kraftselskapenes kraftdirektører og konsernsjefer raser og truer med å stanse det grønne skiftet, om de ikke får beholde mer av milliardoverskuddet av kraftproduksjonen de har, som er en konsekvens av at de produserer varen for 11 øre og selger den for opp mot 400 øre/kWt til oss strømkunder som ikke kan leve uten strøm.

Hele 17 av direktørene og konsernsjefene har nå sendt brev til Stortinget og bedt Stortinget gå imot Regjeringens forslag til å beslaglegge større deler av de urimelige milliardinntektene.

Regjeringen foreslår å øke grunnrenteskatten samt å ilegge et såkalt høyprisbidrag som gjør at staten tar inn overprisen som skyldes den ekstraordinære strømprissituasjonen vi har. Høyprisbidraget innebærer at staten vil ta beslag i 90 prosent av pris som overskyter 70 øre.

De fleste kraftselskapene har rekordstor inntjening og direktører med inntekter langt over gjennomsnittet og har delt ut milliardutbytter til eierne, som er noen få kommuner i kommunenorge. Noen få av de minste kommunene har riktignok delt på noen av inntektene med sine innbyggere, men resten har slust dem inn i kommunebudsjettet som blant annet skal dekke både lønninger til lokalpolitikere og offentlig ansatte.

Det er ikke særlig rart at vi tidligere verken har hørt noe opprop verken fra kraftdirektører eller kraftkommuner om deres økonomi. De har gått under radaren etter å ha utnyttet landets felles naturressurser, og har satset på at ingen skal si stopp. Takk og pris for at vi har sørlendingen Jan Christian Vestre i riktig posisjon nå.

– Vi ber Stortinget om ikke å vedta regjeringens skatteforslag. Vi oppfordrer Stortinget til å finne bedre løsninger, sammen med bransjen og de offentlige eierne. Løsninger som sikrer at vi får nok kraft til å gjennomføre det grønne skiftet, skriver de i brevet som de har kalt et opprop til Stortinget.

Uansett hvor høyt disse kraftdirektørene roper og brøler og kraftordførere likeså, og forsøker å harselere med Vestre og hans motkraft mot strøminntektene de unndrar fra fellesskapet, så bør Stortinget aldri finne på å gi etter for truslene og tøvet de nå fremsetter i noe de kaller felles opprop. Dette er ikke fellesskapets opprop, men kraftdirektørenes egne opprop. De burde skamme seg og trekke brevet de har sendt tilbake før de møter regjeringens steg 2.

Kraftselskapene vil likevel sitte igjen med både flere hundre prosent fortjeneste på å utnytte fellesskapets ressurser selv om forslaget vedtas. Det bør være mer enn nok til å investere i fremtidige fornybare prosjekt. Det er ingen menneskerett å få ut milliarder av kroner til eierne i tillegg. Påstanden om at det nå er stopp i det grønne skiftet er propaganda og tøv.

Samtidig med forslaget fra Regjeringen gis staten bedre økonomisk spillerom. Det kan vi strømkunder som betaler gildet til kraftdirektørene ha behov for fremover, når vi vil presse regjeringen til bedre vilkår.

Til slutt ligger det en hel rosinpakke også i forslaget om høyprisbidrag. Rosinpakken er at kraftdirektørene blir ganske demotivert fra å spekulere i kraftprisene, og tømme magasinene når det økonomisk passer for dem – og således både risikere rasjonering for oss forbrukere og at prisene går rett opp på grunn av lite strøm.

Dersom høyprisbidraget fortsetter lenge nok, kan det jo være at direktørene tar samfunnsansvar eller sier opp. I tilfelle sistnevnte vil de frivillig overlate samfunnsansvaret en slik stilling forutsettes å innebære, til noen som vil ta imot stillingen på regjeringens nye lønnsvilkår.