Norge kunne nådd klimamålet for lenge siden om ikke politikerne hadde rotet kablene til.
Norge kunne nådd klimamålet for lenge siden om ikke politikerne hadde rotet kablene til. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Norge hadde nådd 2030-målet om ikke politikerne hadde rotet det til

Bare 4 land i EU vil nå målet om 100 prosent fornybar kraft innen 2030. Norge kunne nådd målet, om ikke våre egne politikere hadde rotet det til. 

Euronews skriver at den kjente tenketanken Ember har kåret 4 (EU) land til å kunne nå målet om 100 prosent fornybar kraft innen 2030. De fire landene er Portugal, Nederland, Danmark og Østerrike. Norge er ikke blant dem. Ikke fordi vi ikke er med i EU, men fordi vi ikke vil nå målet.

Norge har etter de siste to eksportkablene ble lagt til Storbritania og Tyskland ikke noen reell mulighet for å nå målet. Vi har ikke tilstrekkelig med kraft både til full elektrifisering av sokkelen slik politikerene har bestemt, samtidig som vi skal eksportere strøm. Dette skyldes at Norge ikke har sørget for tilstrekkelig med nyetablering av fornybar kraft, dvs. vindkraft og vannkraft. Vi mangler ca. 15 tWh i dag, det som trengs for å elektrifisere sokkelen og som tilsvarer omtrent overskuddstrømmen som eksporteres. Lite tyder dessuten på at dette raskt kan hentes inn, da forbruket til lands også er økende.

Eventuelt kan vi la være å eksportere strøm. Dette kan gjøres ved at den norske strømprisen settes så høyt hos Nord Pool, at strømmen flyter til Norge og ikke til Europa. Da snakker vi sannsynligvis om permanent høyere priser enn det vi har sett hittil. Det blir ramaskrik og lite bærekraftig over tid.

Hadde de to siste kablene ikke blitt lagt, eller politikerne sørget for løpende ny kraftutbygging de siste årene, kunne Norge motsatt valgt siste alternativ.

Uten de to siste kablene som dobler eksportkapasiteten fra Sør-Norge, kunne Nord Pools prisfastsetting blitt helt annerledes selv om vi beholdt kraften for oss selv.

Politikerne fra vensrte til høyre side i norsk politikk har selv forhindret at Norge ikke når målet om full avkarbonisering innen 2030.