Ny IEA-rapport fremlagt i dag er dyster lesning for Europa, og for norske strømkunder.
Ny IEA-rapport fremlagt i dag er dyster lesning for Europa, og for norske strømkunder. FOTO: Getty Images/iStockphoto

NY IEA-rapport: Varsler gasskrise i februar – det vil gi høye strømpriser

Det internasjonale energibyråets siste kvartalsrapport ble fremlagt i dag. Den er dyster lesning, også for norske strømkunder.

Det internasjonale energibyrået IEA har i dag fremlagt sin rapport for fjerde kvartal. Her spås det at EU`s gasslagre vil være mindre enn 5 prosent fulle i februar, om Russland stenger all gassforsyning til Europa innen november og ikke LNG-tilførselsen fortsetter som høye.

Dette betyr at det grunn til å anta at det vil kunne oppstå en situasjon hvor svært lite gass i Europa til vinteren, som ved gjeldende prismekanismer vil presse prisene svært høyt opp. Strømprisene følger gassprisene, og Norge er videre utsatt for prissmitte fra Europeiske strømpriser gjennom utenlandskablene. Denne IEA-rapporten er derfor også dyster lesning for norske strømkunder.

I helga kuttet for øvrig det russiske gasselskapet Gazprom også leveransene til Italia som har vært ett av de få landene som har fortsatt å motta russisk gass etter Russland startet nedstengningen i april, så forutsetningene til IEA er nå allerede på god vei til å slå til.

5 prosent i februar
Analysen viser at uten etterspørselsreduksjoner på plass og hvis russiske rørledningsforsyninger er fullstendig kuttet, vil EU gasslageret vil være mindre enn 20 % fullt i februar, forutsatt et høyt nivå av LNG-tilførsel – og nær 5 % fullt, forutsatt lav LNG-forsyning. Lagring som faller til disse nivåene vil øke risikoen for forsyningsforstyrrelser i tilfelle en sen kuldeperiode. En reduksjon i EUs gassetterspørsel gjennom vinterperioden på 9 % fra gjennomsnittsnivået de siste fem årene vil være nødvendig for å opprettholde gasslagringsnivåene over 25 % i tilfelle lavere LNG-innstrømning, fremgår det av rapporten.

Nødvendig med sparetiltak
Det fremgår videre at en reduksjon i etterspørselen på 13 % fra 5-årsgjennomsnittet vil være nødvendig gjennom vinterperioden for å opprettholde lagringsnivåer over 33 % ved lav LNG-innstrømning. Derfor vil gassbesparende tiltak være avgjørende for å minimere lagringsuttak og holde varelageret på tilstrekkelige nivåer frem til slutten av fyringssesongen.

LNG-import
IEA anslår til slutt at Europas LNG-import vil øke med over 60 milliarder kubikkmeter (bcm) i år, eller mer enn det dobbelte av den globale LNG-eksportkapasiteten, og holde internasjonal LNG-handel under sterkt press på kort til mellomlang sikt. Dette innebærer at Asias LNG-import vil forbli lavere enn i fjor for resten av 2022. Imidlertid kan Kinas LNG-import øke neste år under en rekke nye kontrakter inngått siden begynnelsen av 2021, mens en kaldere vinter enn gjennomsnittet også vil resultere i ytterligere etterspørsel fra nordøst-Asia, noe som ytterligere øker markedsstramheten.