Det blir lave strømpriser også i morgen i følge de foreløpige tallene fra Nord Pool.
Det blir lave strømpriser også i morgen i følge de foreløpige tallene fra Nord Pool. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Nytt hopp i strømprisen i Sør-Norge i morgen

Strømprisen i Sør-Norge fortsetter å stige, og blir i morgen over 2 kr/kWt inkl. avgifter. I Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter den å være lav, og på ca. 10 øre/kWt. Dette viser de foreløpige tallene fra Nord Pool.

Strømprisen i Sør-Norge hopper opp nesten 40 øre fra i dag til i morgen, når den gjennomsnittlige døgnprisen blir ca. 216 øre/kWt inkl. moms. I Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter den å være lav, hhv. 12,5 og 9 øre/kWt.

Den høyeste strømprisen er i morgen mellom kl. 10.00 og 11.00. Den er da 275 øre/kWt. Den billigste perioden er natt til i morgen tidlig, med laveste pris med 140 øre/kWt inkl. moms mellom kl. 02.00 og 03.00.

Prisen er lik i alle tre sonene i Sør-Norge.