Partileder Trygve Slagsvold Vedum og SP gikk frem på Norstats måling for Vårt Land. Her avbildet under Senterpartiets sentralstyremøte i går. Foto: Senterpartiets egen nettside
Partileder Trygve Slagsvold Vedum og SP gikk frem på Norstats måling for Vårt Land. Her avbildet under Senterpartiets sentralstyremøte i går. Foto: Senterpartiets egen nettside

Ønsker ikke makspris på strøm for norske husholdninger

Flere i SP har tatt til orde for makspris på strøm som varig løsning og i dag ble dette diskutert i partiets sentralstyre. Svaret var imidlertid negativt. Det er bra at partiet endelig er tydelig på hva som er partiets strømpolitikk. Det har vært mange som har vært usikker på det den siste tiden, om Senterpartiet har støttet regjeringens politikk. Nå er dette endelig avklart. Senterpartiet støtter Regjeringen fullt ut – i hvert fall i spørsmålet om makspris på strøm for norske husholdninger.

Senterpartiets sentralstyre vedtok likevel ikke makspris i dag, som løsning på den norske strømpriskrisen på lengre sikt. Dagens strømstøtte er som kjent bare midlertidig. Partiets avslag var for mange overraskende, da flere personer i partiet den siste tiden har varslet at dette skulle være partiets politikk og kritisert partiets deltakelse i Regjeringen for å ikke håndtere strømpriskrisen bedre enn det som er blitt gjort hittil.

Sentralstyremøtet startet i går, og Vedum holdt da tale. I talen sa han at det å ha kontroll på de grunnleggende naturressursene og viktige nasjonale selskaper ikke gammeldags, men fremtidsrettet og helt avgjørende for et lite land som Norge. I dag sa han i tale at Norge må eie Norge. Han siktet åpenbart ikke til de norske husholdningene i forhold til kontroll over strømprisene.

Det var følgende forslag som ble diskutert i dag og som ikke ble vedtatt (vi antar nedstemt):

«Senterpartiets landsstyre tilrår derfor at regjeringen fra 1. januar 2023 og inntil videre innfører en prisnedskrivningsordning over statsbudsjettet til 100 øre/kWh for alle strømsluttbrukere på fastlandet.»

Det ble i forkant av møtet varslet at dette skulle voteres, og da med makspris på 100 øre/kWt. Det er ukjent om makspris ble votert i det hele tatt, herunder med andre beløpsgrenser hvilket ville vært fullt mulig om noen i sentralledelsen ønsket makspris som langsiktig løsning på strømpriskrisen.

Derimot ble det i møtet i dag truffet et vagt vedtak for næringslivet. Her heter det at næringslivet skal ha en strømpris på «et nivå godt under» 100 øre/kWh.

– Fra nyttår må det tilbys fastprisavtaler for bedriftene til et nivå godt under 100 øre/kWh. For å få dette i gang så raskt som mulig, må Statkraft igangsette arbeidet med å tilby disse avtalene, samtidig som kraftselskap med integrert virksomhet må få mulighet til å tilby dette direkte, heter det i uttalelsen som Senterpartiets landsstyre har vedtatt og som gjengis i NTB i en melding i ettermiddag.

Både Statkraft og andre vannkraftprodusenter har imidlertid gitt uttrykk for skepsis til om det i det hele tatt er mulig å tilby gunstige fastprisavtaler, etter at AP/SP-regjeringen tidligere denne måneden foreslo økt skatt på vannkraftverk. Det ble her foreslått økt grunnrenteskatt samt såkalt høyprisbidrag som innebærer at Staten «beslaglegger» all strømpris når denne kommer over 70 øre/kWt.

Det er uklart om Regjeringens forslag vil gjøre at kraftprodusentene vil legge til rette for gunstige fastprisavtaler, både for forbrukere og næringsliv. For forbrukeres ståsted så kan en i dag uansett ikke gjøre annet enn å konstatere at produsentene selv sier at dette ikke er mulig og at det er lite som tyder på at dette vil skje i overskuelig fremtid.