Huskraft står på Forbrukerrådets portal med topplassering over gode avtaler. For kort tid siden overfakturerte de en rekke kunder. Saken ligger hos Forbrukertilsynet og er enda ikke endelig avklart.
Huskraft står på Forbrukerrådets portal med topplassering over gode avtaler. For kort tid siden overfakturerte de en rekke kunder. Saken ligger hos Forbrukertilsynet og er enda ikke endelig avklart.

Er innkalt til møte hos Forbrukertilsynet:

Overfakturerte strømkunder, men har fortsatt topplassering i billige avtaler hos Forbrukerrådet

For å kunne bygge på strompris.no, som er Forbrukerrådets egen strømportal, må du vurdere om du kan stole på strømselskapet først. Portalen bygger nemlig bare på selskapenes egen rapportering, og ikke mer. På topplisten blant de tre beste avtalene som nevnes på listen, finner du et selskap som både har overfakturert kunder og har pågående tilsynssak hos Forbrukertilsynet i dag. Du kan ikke stole på at portalen sier mer enn det selskapet selv rapporterer inn, påpeker Forbrukertilsynet overfor Energinytt24.

Trodde du at du kunne stole på at du fikk en god avtale om du fulgte listen over gode avtaler på Forbrukerrådets egen strømportal strompris.no, ja da tok du feil. Etter at en rekke kunder ble overfakturert av strømselskapet Huskraft som har vært på denne listen i lang tid, kontaktet noen av disse Reguleringsmyndigheten for Energi og klaget (RME) i mars i år. RME overførte deretter saken til Forbrukertilsynet som tilsynssak. Der står saken nå, men strømselskapet står fortsatt på listen til Forbrukerrådet over gode strømavtaler.

Vi har forelagt problemstillingen overfor Huskraft. Huskraft påstod nemlig overfor E24 i mars at det dreide seg om en uheldig systemfeil, men dette avkreftes av Forbrukertilsynet overfor Energinytt24.

Har sak hos Forbrukertilsynet
Forbrukertilsynet har opprettet sak og skal om kort tid ha møte med selskapet og redegjøre for hva de mener er galt. I følge tilsynet dreier det seg om at selskapet har tatt høyere pris enn det som er avtalt med kundene.

Overfor Energinytt24 opplyser selskapet selv at saken overfor RME ble avsluttet og ikke har noe med Forbrukertilsynets sak å gjøre. Selskapets daglige leder har ikke vært mulig å få kontakt med på telefon, men har i en epost til redaksjonen skrevet som tilsvar:

RME har avsluttet sin dialog med oss (der de kun ba om informasjon), uten noen pålegg eller varsel om at noe skulle være galt. Forbrukertilsynet har på sin side invitert til et veiledningsmøte, som vi har takket ja til fordi vi stadig ønsker å forbedre oss. Forbrukertilsynet har ikke opplyst om at det skulle være noen sammenheng mellom RMEs forespørsel om informasjon i vår og veiledningsmøtet med Forbrukertilsynet.

Da vi mottok dette svaret sendte vi i går ny epost til selskapet og ba om kommentarer.

RME har opplyst at saken ble oversendt fra RME til Forbrukertilsynet. Bestrides dette eller er det bare ukjent for dere, og hva mener dere eventuelt er årsak til at Forbrukertilsynet har åpnet sak mot dere?

Selskapet besvarte dette slik i dag:

Påpeker at Forbrukertilsynet ikke har åpnet noen sak mot oss, kun tilbudt et veiledningsmøte, som vi naturligvis har takket ja til fordi vi stadig ønsker å forbedre oss.

Energinytt24 måtte etter svaret vi fikk nå, på ny kontakte Forbrukertilsynet og avklare dette det selskapet påstod, ettersom selskapet påstod at de ikke hadde tilsynssak men bare hadde fått et tilbud om veiledning som de fritt kunne takke ja eller nei til.

Forbrukertilsynet er ikke enig i dette, og har svart oss slik:

«Vi har bedt om et møte med Huskraft. Vi kommer i møtet til å ta opp flere forhold med Huskraft, som vi vil be de redegjøre for og rette opp i. Sånn sett har vi en pågående sak med de, men vi har foreløpig ikke krevd at de gjør noe – møtet er for å opprette en dialog med de for å se om vi kan få til endringer med enkle grep».

Forbrukerrådets strømportal
Strømpris.no er en gratis tjeneste fra Forbrukerrådet som skal gjøre det enkelt å sammenligne priser og finne de beste strømavtalene.

Forbrukerrådet skriver på nettsiden at sammenligningstjenesten er basert på pliktig selvrapportering fra strømselskapene med hjemmel i forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler. Det betyr at selskapene er forpliktet til å rapportere inn avtalene sine selv til Strømpris.no. Denne rapporteringen gjøres av selskapene via en egen innlogging. Selskapene er selv ansvarlige for at avtalene er korrekt innrapportert.

Det er viktig å sjekke at den avtalen en får med selskapet stemmer med det som fremgår av portalen, samt å sjekke at selskapet en gjør avtale med ikke er omtalt negativt i media den siste tiden. Eksempler på dette er foruten selskapet vi omtaler her, selskapene GNP og Tinde som vi har omtalt en del ganger tidligere.