Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen presses nå av Audun Lysbakken og SV til å gjøre det dyrere med dieselbil og billigere med elbil. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen presses nå av Audun Lysbakken og SV til å gjøre det dyrere med dieselbil og billigere med elbil. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Partigruppe vil forlate Senterpartiet på grunn av Vedums kraftpolitikk

Senterpartigruppa i Vinje kommunestyre har sendt åpent brev til Vedum, eller Senterpartiet i Regjering som de skriver i brevet. Mange av oss kjenner ikkje partiet att, og vurderar alvorleg å forlata det. Det er vanskeleg, men det går ei grense. Me er vonbrotne. 

Det er full oppstandelse i kraftkommunene etter Senterpartileder og Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem forslaget til statsbudsjett nylig, og vil ta fra kraftkommunene betydelige inntekter ved ulike skatteinnretninger og fordele ut gjennom statsbudsjettet til andre gjøremål. En rekke SP-medlemmer har protestert. Sist ute er Senterpartiets medlemmer av kommunestyret i Vinje. De har nå sendt åpent brev til Vedum.

-Mange av oss kjenner ikkje partiet att, og vurderar alvorleg å forlata det. Det er vanskeleg, men det går ei grense. Me er vonbrotne, skriver Senterpartiets 18 medlemmer i kommunestyret inkludert ordføreren og varaordføreren. Brevet er i sin helhet gjengitt av Nationen i dag.

I brevet anfører medlemmene at pengene Vedum nå vil inndra til storfellesskapet, er penger som kraftkommunene har gammel rett til. De mener at det er urimelig at disse skal omfordeles også til andre enn de som bor i den aktuelle kraftkommunen, i hvert fall i den størrelsen Vedum nå legger opp til.

– Kommunen skal ha att eit rimeleg vederlag for dei ulempene det er å syte for at industrien fær kraft, at hushaldningane fær kraft, at elbilane fær kraft osv., fremgår det av brevet. Underforstått at skatteforslaget er urimelig.

Vinjemedlemmene frykter også at skatteforslaget vil bli en varig løsning og ikke bare midlertidig løsning slik Vedum har uttalt tidligere denne uken.

I denne sammenheng peker medlemmene særlig på at kraften som produseres i Vinje, går til folk i mer sentrale strøk og at Vinje selv heller ikke har noen kraftkrevende industri. Alt dette til tross for at kommunen over tid har godtatt store naturinngrep nettopp for å få skapt slik kraftproduksjon for fellesskapet.

I brevet påstår medlemmene også at Vedum bryter både lov og prinsipp:

Ein har bygd ned natur i Vinje for å skape industri, næringsutvikling og arbeidsplassar andre stader, til dømes i Grenland. For at kommunen skal gjera dette, skal 10 prosent av krafta som blir produsert i kommunen tilfalle kommunen. Dette er eit hevdvunne prinsipp gjennom 100 år og nedfelt i lovverk og dei einskilde konsesjonar som er gjevne. Det står 10 prosent. Det står ikkje: 10 prosent berre dersom prisen ikkje er høg, blir den høg so skal kommunen få mindre.

Hvorvidt dette er feil eller korrekt antar vi at Vedum vil svare i eget åpent brev tilbake til de misfornøyde medlemmene, før de eventuelt trekker seg ut av partiet.