Partileder Audun Lysbakken og SV går imot regjeringens forslag til at det skal bli dyrere med elbil. SV ønsker motsatt, at det skal bli dyrere med dieselbiler og vil de kommende dagene og ukene presse regjeringen på dette i statsbudsjettet for 2023. Foto: Sosialistisk Venstreparti
Partileder Audun Lysbakken og SV går imot regjeringens forslag til at det skal bli dyrere med elbil. SV ønsker motsatt, at det skal bli dyrere med dieselbiler og vil de kommende dagene og ukene presse regjeringen på dette i statsbudsjettet for 2023. Foto: Sosialistisk Venstreparti

Regjeringen endrer strømstøtten etter avtale med SV

Forhandlingene mellom SV og Regjeringen om strømstøtteordningen er nå ferdig. Det blir blant annet strømstøtte til studenter og nærbutikker.

Det er enighet mellom SV og Regjeringen om strømstøtten fremover. Avtalen innebærer at det settes av ytterligere 1,2 milliarder til støtte. Dette melder SV på sin egen nettside.

– Høsten blir en stor test på om vi stiller opp for de som sliter med utgiftene i krisetid. Nå sliter folk med strømregningene, da er det viktig at fellesskapet stiller opp på en skikkelig måte. Med denne avtalen sikres noen av de mest utsatte gruppene i samfunnet over 1,2 milliarder mer i strømstøtte, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Han har ledet forhandlingene fra SVs hold og mener at enigheten gjør at strømstøtteordningen blir mer rettferdig og sosial.

Avtalen innebærer blant annet å øke inntektsgrensen for bostøtte frem til juni 2023 (videreføre den midlertidige utvidelsen). Kostnaden med dette anslås til 220 millioner kroner. I tillegg 1.500 ekstra bostøtte fra januar til april i tillegg til Regjeringens forslag. Dette anslås til 604 millioner kroner.

– Vi gir i tillegg en viktig håndsrekning til studentene inn mot vinteren. Alle borteboende studenter får nå rett på 1.500 kr ekstra. Det vil gi viktig hjelp til en gruppe som allerede har det tøft økonomisk, sier Fylkesnes på SV`s nettside.

Studenter hadde støtte forrige studiesemester, men Regjeringen valgte å endre dette for inneværende semester. Nå har altså Regjeringen snudd i forhandlinger med SV.

Avtalen sikrer også 23 millioner kroner mer i strømstøtte til distriktsbutikker som inngår i merkur-programmet, og 2 millioner i støtte til matsentralene i år.

Partene har også inngått avtale om at det skal igangsettes en offentlig utredning av prismekanismer i strømmarkedet, og hvordan vi kan hindre at vi havner i liknende strømprisgalopper i fremtiden. Vi antar at at dette vil være mye av det samme som er gitt i mandat til energikommisjonen som ble nedsatt av Regjeringen tidligere.

Avtalen som er inngått er ikke i nærheten av de endringer SV ønsket å oppnå. Herunder redusert støttegrense fra 5.000 kWt til 3.000 kWt og todelt støtteprosent, inntil 1.000 kWt (100 pst) og inntil 3.000 kWt (80 pst), med innslagspunkt redusert fra 70 øre/kWt eks. mva til 50 øre/Kwt eks mva.