Tinde Energi varsles nå om bot på 10.000 kroner hver dag inntil nødvendige opplysninger gis til Forbrukertilsynet.
Tinde Energi varsles nå om bot på 10.000 kroner hver dag inntil nødvendige opplysninger gis til Forbrukertilsynet. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Regjeringen har fått lov til å sette ned nettleien ved bruk av flaskehalsinntekter

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har gitt dispensasjon for at Statnetts ekstraordinært høye inntekter kan hindre en betydelig økning i nettleien.

Regjeringen har i dag fått dispensasjon fra RME til å bruke de høye flaskehalsinntektene til å holde nettleien så lav som mulig. Det tidligere forsøket som ble stanset av RME da det var lovstridig, er nå dispensert i stedet.

– Vi foreslår en ny midlertidig forskrift som overfører disse inntektene fra Statnett til nettselskapene i områder som har høye strømpriser. Nettselskapene må bruke pengene til å hindre økninger i nettleien. I tillegg gir vi Statnett og andre nettselskaper en betinget dispensasjon for holde energileddet i nettleien lavt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i følge en pressemelding fra NVE i dag.

Til sammen vil dispensasjonene og forskriften som nå foreslås bidra til at nettselskapene ikke må sette opp nettleien i 2022 på grunn av de høye kraftprisene, slik det er varslet fra ulike nettselskap de siste månedene.

Ordningen skal tre i kraft så snart som mulig og vil ha virkning for nettselskapenes tillatte og faktiske inntekt for 2022.

Du kan her lese mer om ordningen.