Olje- og energiminister Terje Aasland må tirsdag svare på om de høye strømprisene vil bli den nye normalen.  Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon
Olje- og energiminister Terje Aasland må tirsdag svare på om de høye strømprisene vil bli den nye normalen. Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon

Trosset advarsler om risiko for rasjonering:

Regjeringen innrømmer eksporttabbe

I går innrømmet Olje- og energidepartementet som ledes av Terje Aasland, at det var en tabbe å sette eksportkabelen til Storbritania i drift i september i fjor, uten nærmere regulering av kraftprodusentenes mulighet for å tømme vannmagasinene. Det var Høyres Tina Bru som ledet departementet den gangen.

Facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» ble etablert i 2019 og har siden den gang advart mot utenlandskablene ut fra Sør-Norge, til hhv. Tyskland og Storbritania. I går innrømmet Regjeringen at at advarslene var berettigede. Dette melder Europower i dag.

Dagen før åpningen av kabelen til Storbritania for nå over ett år siden, ble følgende lagt ut på gruppa:

Innlegg på Facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» dagen før åpningen av eksportkabelen til Storbritania i september i fjor.

Eksportkabelen til Tyskland ble satt i drift i desember 2020 og et drøyt halvår etter, i september 2021, ble kabelen til Storbritania også satt i drift. De to kablene kan til sammen eksportere 2.800 MWt med strøm. Det er enorme mengder og tilsvarer flere hundre tusen husstander. I går innrømmet Regjeringen at kablene, og da særlig den siste, har forårsaket nedtapping av vannmagasin i Sør-Norge, med høye strømpriser i etterkant til følge.

Det var Høyres Tina Bru som ledet Olje- og Energidepartementet da begge kablene ble åpnet og satt i drift.

Ikke lang tid etter åpningen av kabelen til Storbritania satte sørnorske kraftprodusenter i gang med å tømme magasinene og kjøre strøm gjennom kabelen til Storbritania hvor strømprisen var høy. NVE skrev i sin fjerde kvartalsrapport for 2021 at:

Norge hadde en nettoeksport på 17,6 TWh, som er 2,9 TWh lavere enn 2020, men 5,2 TWh høyere enn
gjennomsnittet de siste 5 årene. 2020 var et år med historisk sterk hydrologisk balanse, og svært lave kraftpriser i Norge sammenlignet med landene vi har utvekslingskapasitet med. I 2021 har situasjonen vært annerledes, med tørrere vær, høyere forbruk og historisk høye kraftpriser. Selv om prisene i Norge har vært høye, har de vært høyere i flere av landene vi handler med. Dette har bidratt til nok et år med høy nettoeksport, til tross for at det ressurstilgangen i Norge var svakere i 2021 enn 2020.

Nedtappingen av vannmagasin fortsatte over nyåret til tross for lave magasin og lite tilsig. I kvartalsrapport nr. 1 for 2022 skrev NVE at Norge hadde vært netto-eksportør for 12 av 13 uker.

Det fremgår av statsbudsjettet som ble fremlagt i går, at Regjeringen nå vil innføre en styringsmekanisme som skal sikre at mer vann spares i magasinene ved lave magasinnivåer og at eksporten i slike tilfeller begrenses. Det er både fornuftig og nødvendig og skulle vært besørget gjort av den forrige regjeringen før i hvert fall kabelen til Storbritania ble satt i drift.

Forfatter er administrator av «Vi som krever billigere strøm».