Industri og Næringspartiet ble stiftet i fjor og har gjennom strømpriskrisen fra i fjor høst hatt stor vekst.
Industri og Næringspartiet ble stiftet i fjor og har gjennom strømpriskrisen fra i fjor høst hatt stor vekst.

Mikroparti stiftet under strømpriskrisen kan komme på Stortinget

Mikropartiet Industri og Næringspartiet har rekordresultat på Norstats oktobermåling for Vårt Land. Det er bare en logisk på forklaring på partiets ekstraordinære fremgang. 

Mange i Sør-Norge er møkka lei av å betale dyre strømregninger og bare få tilbake deler av dette i strømstøtte. Ikke rent få vil ha forutsigbarhet, varige løsninger og lave strømpriser. Selv etter strømstøtten er trukket fra, må folk i landsdelen betale opptil 20 ganger mer i strømkostnad enn de gjorde for ett år siden.

Årsaken til at det er slik, er at et betydelig flertall på Stortinget ønsker at det skal være slik. Det gir rom for nye parti for en del velgere som ikke finner gode alternativer i det politiske landskap, eventuelt velgere som har tilhørt sofagruppen og som ikke stemte ved siste Stortingsvalg.

Ett av disse nye partiene er Industri og Næringspartiet. Det ble stiftet i forbindelse med strømpriskrisen som inntraff i fjor, eventuelt rett i forkant i forbindelse med kampanjen om utfasing av olje stod på som verst. I løpet av rekordfart har partiet vokst gjennom sosiale medier til et parti som er dobbelt så stort som alle de andre mikropartiene til sammen.

Norstats måling for Vårt Land som ble publisert i dag, viser at partiet gikk frem 0,7 prosentpoeng og endte på hele 1,7 prosent oppslutning i nasjonal måling. Fremgangen styrkes av Sentios tilsvarende oktobermåling for Nettavisen, som også viste fremgang og oppslutning på 2,1 prosent. Validiteten i resultatet mht. fremgang er derfor stor, i hvert fall for i dag.

Måleresultatet nå og det fra Sentio, er bare ca. en tredjedel av regjeringspartiet SP sitt resultat i Norstats måling i dag. Senterpartiet endte da på 6 prosent, litt høyere enn Sentio målte for Nettavisen.

Dersom fremgangen til INP fortsetter så vil partiet havne på Stortinget ved neste valg om 3 år.

Partiet har bygd opp velgermassen gjennom sosiale medier og har i sosiale medier ikke lagt skjul på det. Undertegnede er administrator for landets største facebookgruppe, «Vi som krever billigere strøm», og opplevde etter partiets oppstart i fjor forsøk på «markedsføring» av partiet, som i dag står uten reell innflytelse i norsk energipolitikk.

Som følge av dette måtte det etter hvert legges inn auto-sperrer mot ordet INP i kommentarfeltet, for å unngå spam som ikke er relevant når det ikke er valg. Dette ble gjort etter Stortingsvalget, og gjelder fortsatt. Gruppen er en partiuavhengig gruppe hvor verving og partireklame ikke er tillatt, i hvert fall ikke når det ikke er valg på gang. Når det nærmer seg valg, vil dette filteret bli fjernet igjen.

Det er grunn til å gratulere partiet og jeg håper at resultatet i dagens måling kan vise de andre partiene, at dagens etablerte partier ikke nødvendigvis vil sitte med enerådende makt også etter neste Stortingsvalg.