Du kan klage til Elklagenemnda om du har tvist med strømleverandør eller nettselskap. Klagebehandlingstiden er imidlertid lang.
Du kan klage til Elklagenemnda om du har tvist med strømleverandør eller nettselskap. Klagebehandlingstiden er imidlertid lang. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Rekordmange klager nå til Elklagenemnda – halvt års ventetid på avgjørelse

Elklagenemnda får rekordmange klager fra landets strømkunder. Det gjør at klagene får et halvt års behandlingstid i dag.

Landets eneste klagenemnd knyttet til strømsalg får rekordmange henvendelser. Stor pågang og liten bemanning gjør at forbrukere må vente inntil et halvt år fra de har klaget, til saken er klar til behandling. Dette skriver Europower i dag.

Det er noe lenger svartid på henvendelser til Elklagenemnda for tiden grunnet stor pågang. Dette skriver nemnda selv på sin nettside i dag nettside.

Elklagenemnda behandler klager fra strømkunder overfor strømselskap og nettselskap. Saksbehandlingen er skriftlig og avgjørelsene er rådgivende for partene. Ved avgjørelser som gir klageren helt eller delvis medhold, skal strømleverandøren gi begrunnet melding til klageren og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Klager på strømselskap/nettselskap vil ofte gjelde forståelsen av avtaleforhold og fakturering ut fra dette, eller stenging/avslutning av strømleveranse/avtaleforhold. En saksbehandlingstid på et halvt år er da uforholdsmessig lenge for de fleste, og det er grunn til å anta at dersom behandlingen hadde vært mer effektiv, så ville flere ha klaget.

Avgjørelser fra nemnda publiseres anonymt for strømkunden på elklagenemndas portal. Den siste saken som er publisert gjaldt uenighet om målerbytte og påfølgende stenging av anlegg. Klager ble ikke gitt medhold.

Du kan lese mer om fremgangsmåten ved klage til Elklagenemnda her.