Hele 77.000 meldte bytte av strømleverandør i forrige måned.
Hele 77.000 meldte bytte av strømleverandør i forrige måned. FOTO: Getty Images

Rekordmange strøm-leverandørbytter i september

Aldri før har så mange byttet strømleverandør i september måned.

Hele 77.000 strømkunder byttet eller satte i gang bytte av strømleverandør i forrige måned, hvorav ca. 2.000 ble abrutt og beholdt sin gamle leverandør. Dette viser ferske tall fra Elhub.

I følge Elhub så har det aldri vært så mange bytter av strømleverandør noen gang i september måned, i hvert fall ikke så lenge Elhub har eksistert. Før Elhub var det ikke så vanlig med leverandørbytter som det er i dag.

Det var i måneden før, dvs. august, 27.000 færre bytter av strømleverandør.

Det var også mange bytter i januar 2022. September er nest høyeste enkeltmåned etter januar 2022, og antallet leverandørskifteprosesser er tilbake på et høyt nivå etter å ha ligget lavt i perioden fra februar til august melder Elhub.

I norske husholdninger ble det gjennomført 114 000 bytter i andre kvartal 2021. Dette var da en nedgang på 6 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2020, etter et par års stigning. I tredje kvartal i fjor var det ca. en kvart million bytter.

I andre kvartal i år så registrerte Elhub det laveste antall leverandørbytter på et kvartal siden 2015, og i august var antallet 50.000.

Husholdninger som vurderer å bytte strømleverandør kan finne mer informasjon om hvilke avtaler som er gunstige på Forbrukerrådets strømportal. Les mer om det her.