RME skjerper inn praksisen for når fritidseiendommer kan gis rett til strømstøtte. Fra oktober kreves at fritidseiendommen også er godkjent til boligformål.
RME skjerper inn praksisen for når fritidseiendommer kan gis rett til strømstøtte. Fra oktober kreves at fritidseiendommen også er godkjent til boligformål. FOTO: Getty Images

RME skjerper inn strømstøttepraksis – gjør det enda vanskeligere å benytte fritidseiendommer

Fra oktober må du søke og få godkjent bruksendring for fritidseiendom du bebor, for å kunne få rett til strømstøtte. 

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) presiserer at de som bor fast i fritidsboliger må søke kommunen om bruksendring for å ha rett på strømstøtte. Dette fremgår av en pressemelding de har lagt ut på regjeringens nettsider.

– Strømstønadsloven er klar på at ordningen kun gjelder nettselskapenes husholdningskunder, ikke fritidsboliger eller næring. Derfor presiserer vi at eneste måte å få støtte for forbruk i fritidsbolig på, er å søke og få innvilget bruksendring til bolig etter plan- og bygningsloven, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME i følge meldingen.

Dette betyr at selv om du flytter til hytta eller fritidseiendommen, så får du ikke strømstøtte. Det samme gjelder om du får folkeregistrert bosetting der. RME krever at fritidseiendommen må omreguleres fra fritidseiendom til bruk for boligformål.

Nettselskapene har nå fått beskjed av RME om å legge informasjon om matrikkelen til grunn. Her fremgår om eiendommen er godkjent for fritidsbruk eller bolig. De som har fått registrert flytting til fritidseiendom og har fått strømstøtte på dette grunnlag hittil, risikerer at dette nå blir stanset. Dette vil gjelde for faktura som sendes ut for oktober-regningen. Det er opplyst at de som feilaktig har fått utbetalt støtte på dette grunnlag tidligere, ikke vil måtte betale den tilbake.

Dersom du har søkt og fått innvilget bruksendring men dette ikke fremgår av matrikkelen, får du ikke utbetalt støtte.

– Det betyr at kunden må kunne dokumentere overfor nettselskapet at de har søkt og fått innvilget bruksendring av kommunen før de har rett til å motta støtte for det tilhørende forbruket, skriver RME i pressemeldingen.

Styreleder Trond Hagen i Norges Hytteforbund sier i dag til Energinytt24, at NVE tidligere har uttalt at det var tilstrekkelig å melde flytting til hytta og få en bekreftelse fra kommunen på dette uten å søke om bruksendring.