Healthcare Savings
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Så mye får du i strømstøtte for oktober

NVE (RME) har nå beregnet strømstøtten for oktober.

Strømstøtten beregnes av NVE (RME) og tallene er nå klar. Det er lagt til grunn en gjennomsnittspris for NO1, NO2 og NO5 på ca. 132 øre/kWh. Dette er et kraftig fall fra måneden før, da gjennomsnittsprisen var 430 øre/kWt.

Støtten til strømregningen blir derved ca. 69 øre/kWh for disse tre sonene. Avvikene mellom sonene er ubetydelig og utgjør under 1 øre/kWt. Dette betyr at dersom du har brukt 1.000 kWt, så vil du motta 690 kroner i strømstøtte (1000 x 0,69 = 690).

Støtten er beregnet ut fra vintersatsen som gjelder nå og som er 90 prosent over 70 øre før moms. Støttebeløpet pr. kWt som nevnt inkluderer moms (Differansen mellom gjennomsnitt og 70 øre er 62 øre x 0,9 = 55,8 øre + moms 25% = 69 øre).

Gjennomsnittsprisen for Midt-Norge og Nord-Norge var hhv. 35,98 øre/kWt 20,55 øre/kWt og disse to sonene kvalifiserer derfor ikke for strømstøtte.

Du kan lese mer om strømstøtte-beregningen i pressemeldingen her.