Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kunne foreslått å sette av 2 milliarder kroner i statsbudsjettet for å holde nettleien nede for strømkundene, slik Regjeringen har gitt uttrykk for at den vil gjøre. Det gjør han ikke og derfor øker nettleien med 2 milliarder kroner neste år. Stillbilde fra SP`videoarkiv.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kunne foreslått å sette av 2 milliarder kroner i statsbudsjettet for å holde nettleien nede for strømkundene, slik Regjeringen har gitt uttrykk for at den vil gjøre. Det gjør han ikke og derfor øker nettleien med 2 milliarder kroner neste år. Stillbilde fra SP`videoarkiv.

Norges Hytteforbund om Regjeringens statsbudsjett:

Sjokkert: Har bare budsjettert med forbruk på 1.300 kWt for strømstøtte

Strømbudsjettet vil bli århundrets budsjettsprekk mener styreleder i Norges Hytteforbund.

Norges Hytteforbund mener at Vedum og Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år vil bli århundrets budsjettsprekk for den delen som gjelder strømstøtte. Det ble nemlig opplyst i Energi- og miljøkomiteen torsdag forrige uke da forbundet deltok, at Regjeringen bare har budsjettert at strømstøtten skal innebære et gjennomsnittlig strømforbruk for husholdningene på 1.300 kWt/mnd. Underforstått at det derfor blir vanskelig å utvide «støtte-ordningen» til også å gjelde hytter, for da vil det gjennomsnittlige forbruket i for husholdningene øke i beregningene.

Budsjettforslaget fra Regjeringen innebærer en fortsettelse av ordningen som har vært en stund og som innebærer strømstøtte inntil over tre ganger så mye, 5.000 kWt. Det var SV`s medlem i Energi- og miljøkomiteen Lars Haltbrekken som opplyste 1.300 kWt/mnd. Han gjorde dette i et spørsmål til styrelederen i Hytteforbundet, Trond G. Hagen.

Styreleder Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund fikk torsdag forrige uke opplyst i Stortingets Energi- og miljøkomite at budsjettforslaget fra Regjeringen bygger på et gjennomsnittlig strømforbruk for husholdningene på 1.300 kWt i måneden. Hagen har ikke noen tro på at det gjennomsnittlige forbruket vil bli så lavt. Foto: Stillbilde fra Stortingets direktesending

Regjeringens budsjett bygger på tall fra SSB. Disse viser at det gjennomsnittlige strømforbruket for landets husholdninger i fjor 16.000 kWt eller 1.333 kWt/mnd. Det ble i forrige måned registrert en nedgang i strømforbruket sammenlignet med samme måned i fjor, og det er derfor grunn til å anta at det ikke blir noen budsjettsprekk slik forbundet nå påstår.

Hytter og fritidsboliger er unntatt ordningen for strømstøtte. Bare husholdninger som er folkeregistrert i bygninger regulert til boligformål omfattes. Hytteforbundet kjemper for at dette skal endres, slik at også hytter og fritidseiendommer inkluderes og mener at dette ikke vil koste Regjeringen noe ekstra i budsjettet.

«Vi har hele tiden ment at dette ikke ville koste staten 5 øre og ønsker at husholdningen skal kunne benytte strømstøtteordningen der de oppholder seg,» sier Hagen i følge pressemeldingen som ble sendt ut i dag.

Hagen sier videre at de har vært i kontakt med nettselskapene som sier at det er uproblematisk å foreta en slik avregning. Hver husholdning får som kjent støtte for opp til 5000 kWt og om husholdningen eier flere sekundærleiligheter oppnår man nye 5000 kWt pr leilighet. Men problemet er altså at regjeringen kun har budsjettert med et forbruk på 1300 kWt, beklager Hagen i pressemeldingen.

Ved å ikke inkludere fritidsboliger i strømstøtteordningen vil regjeringen på sikt bidra til å rasere norsk hytteliv, næringslivet i hyttekommuner og dermed arbeidsplasser, avslutter Hagen.

Norges hytteforbund har også skrevet eget brev til Stortinget om saken. Du kan lese brevet her.

Forbundet har tidligere uttalt at dagens strømstøtteordning kan være i strid med Grunnloven. Det er også pekt på at Høyesterett har uttalt at Hytter skal likestilles med boliger for husholdninger.

Interessen for kjøp av hytter har falt kraftig etter sommeren. Interessen for hytter på finn.no falt ganske kraftig målt mot foregående år (40% mindre trafikk i forhold til samme periode i fjor) opplyste leder for FINN eiendom, Jørgen Hellestveit, til Energinytt24 i forrige måned. En medvirkende årsak for dette antas også å være den stigende renten den siste tiden.

Vi skrev i forgårs at uteleiemeglere i Sør-Spania opplever økt trykk i utleiemarkedet blant annet nordmenn som ønsker å spare strømforbruk.

Noen kraftkommuner har valgt å gi egen strømstøtteordning som inkluderer også hytter og fritidseiendom, blant annet gjelder dette Tokke i Telemark og Suldal i Rogaland.