Nationen kunngjør novembermålingen i dag. Den viser stabilt flertall for de blå.
Nationen kunngjør novembermålingen i dag. Den viser stabilt flertall for de blå.

Sjokktall for Regjeringspartiene: AP på 18-tallet og mikropartiene større enn SP

På Sentios siste måling for Nettavisen som ble kunngjort i dag, så raser Frp med 3 prosentpoeng og Arbeiderpartiet faller ned på 18-tallet. SP faller også, og er nå mindre enn mikropartiene som aldri før har skoret så høyt på Sentios målinger. Vi antar slik vi gjorde ved forrige måling for Vårt Land, at det er strømpriskrisen og løsningen av denne som er en vesentlig årsak til dagens tall.

Nettavisen kunngjør i dag deres oktobermåling. Her faller både Arbeiderpartiet til 18-tallet og FrP med 3 prosentpoeng.

Høyre gjør det motsatt bra, men det mest oppsiktsvekkende er det at mikropartiene under «Andre» er blitt større enn SP og nærmer seg Rødt.

Mikropartiene har aldri før på Sentios målinger fått så godt resultat som nå, i hvert fall ikke de siste årene i følge pollsofpoll.no.

Resultatene:

Ap: -1,0 til 18,1
Høyre: +2,7 til 29,3
Frp: -3,0 til 13,7
SV: +1,9 til 9,3
SP: -0,2 til 5,4
KrF: -0,6 til 3,7
Venstre: -1,0 til 4,0
MDG: -0,2 til 3,8
Rødt: -0,4 til 7,1
Andre: +1,8 til 6,0

Dette er ikke bare statsminister Jonas Gahr Støres dårligste måling, men Arbeiderpartiets dårligste måling siste 20 år. Foto: NTB/Kommunikasjon/Statsministerens kontor FOTO: 12


Det er ikke opplyst hvilke mikroparti det er som har gjort det bra på denne målingen. Vi regner med at Nettavisen går ut med dette etter hvert.

Mikropartiene eller gruppen «Andre» økte kraftig også i Norstats valgmåling for Vårt Land i september. Vi skrev da at vi antok at strømpriskrisen var årsaken for at mikropartienes vekst, og det tror vi fortsatt gjelder for dagens måleresultat.

Resultatet i dagens måling er nesten 2 prosentpoeng høyere for gruppen «Andre» enn Norstats måling i september.

Det var særlig mikropartiet Industri og Næringspartiet som hadde stor vekst ved forrige måling. Det er grunn til å anta at dette partiet står for den vesentlige veksten også i dagens måling.

Trygve Slagsvold Vedum jar ikke grunn til å være fornøyd. Han og SP er nå mindre enn gruppen «Andre» eller såkalte mikropartier uten representanter på Stortinget. Foto: NTB/Kommunikasjon Regjeringen