Tidligere Olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) er påberopt av Nei til EU som nytt vitne i ACER-saken som skal behandles av Borgarting lagmannsrett neste uke. Foto: Energinytt24

Søviknes påberopt som nytt vitne i ACER-saken

Mandag starter ankesaken om ACER-vedtaket er i strid med Grunnloven. Saken går for Borgarting lagmannsrett. Tidligere Olje- og energiminister Terje Søviknes er påberopt som nytt vitne fra den ankende part. Til Energinytt24 har han uttalt at han mener at ACER ikke har noe med de høye strømprisene å gjøre.

Førstkommende mandag starter ankesaken om ACER-søksmålet for Borgarting lagmannsrett. Det er flere nye vitner, blant annet de tidligere olje- og energiministrene Terje Søviknes (FrP) og Marte Mjøs Persen (AP). Saken vil gå over hele uken og dom kan ikke forventes før i desember.

Tidligere Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (AP) er også påberopt som nytt vitne av Nei til EU. Foto: Stillbilde fra Debatten 13. januar 2022 da Mjøs redegjorde for strømprissituasjonen

Til Energinytt24 uttalte Søviknes under Arendalsuka i høst, at han mener at de høye strømprisene vi har hatt her i Norge den siste tiden ikke har noe med ACER å gjøre.

Nei til EU hadde markering utenfor tingretten da saken ble behandlet der, og vil i følge egen nettside ha ha tilsvarende markering utenfor Borgarting lagmannsrett mandag i forkant av at saken starter opp om morgenen.

Saken vil ikke bli streamet slik den ble i tingretten, da lagmannsretten har sagt nei til dette skriver Nei til EU på nettsiden.

Brudd på Grunnloven
Nei til EU har anført at ESA kopierer ACERs vedtak, slik at det i realiteten er ACER som treffer vedtak som er bindende for norske virksomheter. Videre mener Nei til Eu at dette innebærer en slik myndighetsoverføring at det skulle vært kvalifisert flertall for Stortingets vedtakelse av tiltredelse av ACER.

Ved vedtakelsen av ACER var det bare simpelt flertall i Stortinget.

Tapte saken for tingretten
Nei til EU tapte saken for Oslo tingrett. Tingretten mente at selv om Norge vil være forpliktet til å treffe likelydende vedtak som i EU, er det prinsipielt en «avgjørende forskjell på å være herre over det siste, avgjørende skritt som er nødvendig for å skape nye forpliktelser for landets borgere, og å gi slipp på denne «kontrollmuligheten»».

Tingretten mente også at den reelle samfunnsmessige betydningen av den konkrete myndighetsoverføringen uansett er liten, og pekte på at det foreløpig ikke er truffet noen vedtak i Norge av ESA hjemlet i myndighetsoverføringen ved tiltredelsen av ACER.

Nei til EU fikk heller ikke medhold i de øvrige anførslene som var fremsatt for at det forelå slik omfattende myndighetsoverføring at det skulle ha vært kvalifisert flertall i Stortinget.