Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Debatten forrige uke på NRK. Bilde: Stillbilde fra NRK-Debatten forrige uke sendingen
I morgen skal SP`s landstyremøte votere over makspris på strøm. Det kan bli nådestøt for finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Stillbilde fra NRK Debatten

SP skal votere over makspris i morgen – nådestøt for Vedum eller dårlig forsøk?

I dag startet landstyremøte i SP. Det fortsetter i morgen. Da skal partiet blant annet stemme over makspris på strøm. Makspris på 100 øre riktignok. For SP er er makspris makspris tydeligvis. Så gjenstår det å se om mange av de tapte velgerne synes det er greit å betale 30 øre/kWt mer enn innslagspunktet for strømstøtte når den avvikles. Svaret får vi ved kommende kommunevalg.

I dag startet landstyremøtet i SP. Det fortsetter i morgen, og da skal delegatene blant annet stemme over makspris på strøm.

I talen i dag sa Vedum at det å ha kontroll på de grunnleggende naturressursene og viktige nasjonale selskaper er ikke gammeldags, men fremtidsrettet og helt avgjørende for et lite land som Norge. Du kan lese mer om Vedums tale til landstyremøtet på SP`s egen nettside.

I en av de politiske uttalelsene som landstyremøtet skal diskutere nærmere, ser det ved første øyekast nærmest ut som at det er strømpris-demonstranter som deltar på landstyremøtet. Det kan for øvrig være tilfellet, for mange av Vedums medlemmer har uttalt seg kritisk til Senterpartiets regjeringsdeltakelse og Regjeringens håndtering av de høye strømprisene.

Ved nærmere øyesyn ser en imidlertid at avstanden til demonstrantenes syn på makspris og det SP-delegatene skal stemme over er himmelstor. Det konkrete forslaget innebærer nemlig at:

«Senterpartiets landsstyre tilrår derfor at regjeringen fra 1. januar 2023 og inntil videre innfører en prisnedskrivningsordning over statsbudsjettet til 100 øre/kWh for alle strømsluttbrukere på fastlandet.»

Det er uklart for Energinytt24 om det er med eller uten moms. Uansett er det dobbelt så høyt som 50 øre/kWt, som det har vært demonstrert for i snart ett år.

SP synes å ha glemt at det i desember i fjor, selv fra Regjeringen ble ansett som himmelhøy strømpris når denne ble høyere enn 70 øre/kWt. Av denne grunn ble innslagspunktet satt til dette. Da var grensen for det urimelig nådd liksom, i følge Støre og Vedums pressekonferanse rett før jul i fjor. Det var imidlertid i fjor, og SP tenker sannsynligvis at velgerne har glemt dette. Eventuelt har SP glemt det selv. Vi vet kanskje mer i morgen.

– Dette blir en forutsigbar makspris til næringslivet, sier videre Per Olaf Lundteigen til NTB. Han har vært en av de som mange trodde demonstrerte for makspris på maks 50 øre/kWt.

Ja det er nok korrekt det Lundteigen sier til NTB i dag, det blir betydelig bedre for næringslivet. Lundteigen utelater imidlertid å kommentere husholdningene i Sør-Norge.

Det er all grunn til å tro at Senterpartiet har merket seg misnøyen hos velgerne og velgerflukten som har fulgt med regjeringsdeltakelsen. I dette perspektivet fremstår ikke forslaget som annet enn et dårlig forsøk på å rette opp noe av velgerflukten som har vært, foran kommende kommunevalg.

Det er imidlertid forunderlig at SP når et slikt forsøk blir gjort, ikke i stedet velger 50 øre, 60 øre eller i verste fall 70 øre/kWt. Ingen velgere har sannsynligvis ønsket seg en makspris på 30 øre/kWt mer enn innslagspunktet for dagens strømstøtte som er 70 øre/kWt.

Det er lite sannsynlig at særlig mange velgere som er tapt for SP etter forrige stortingsvalg, vil synes at makspris på 100 øre/kWt er noen grei varig ordning, dvs. når den midlertidige strømstøtteordningen avsluttes.