Spanjolene hamstrer nå ovner ovner og frykter gasstans. Det er 9 måneder ventetid på å få kjøpt trepellets.
Spanjolene hamstrer nå ovner ovner og frykter gasstans. Det er 9 måneder ventetid på å få kjøpt trepellets. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Spanjolene hamstrer nå ovner – 9 måneder ventetid på trepellets

For drøye ti år siden ble det installert 10.000 pelletsovner i Spania (tilsvarer vedovn). I 2021 ble det installert 75.000. Økningen fortsetter i år. Nå er det 9 måneders venteliste på å få kjøpt pellets.

Salget av biobrenselovner for flis og trepellets har eksplodert i Spania etter at energikrisen oppstod i fjor. Det ble installert 10.000 nye ovner i 2009 mens det i 2021 ble installert hele 75.000. Økningen oppstod ved energikrisen i fjor, og har fortsatt i år. Det er nå 9 måneder ventetid for å få kjøpt trepellets skriver Euronews.

«Det har vært en enorm økning i antall kjeler eller ovner som bruker fast biobrensel som pellets eller flis,» sier Javier Díaz, president for den spanske biodrivstofforeningen til Euronews.

Biobrenselovn er egentlig det samme som en vedovn, og i Norge er det mange som selger «hybridovner» som er beregnet for begge deler. Du kan benytte pellets og flis også i en tradisjonell vedovn, men du bør være forsiktig fordi det kan oppstå sterk varme og mindre eksplosjoner. Teknisk Ukeblad skrev en artikkel om dette i 2003.

I Spania som andre europeiske land, unntatt Norge, har de fleste innlagt gassrør som er ment til oppvarmingen. Det er betydelig billigere å benytte gass til oppvarming, enn f.eks. strøm. Energinytt24 har flere ganger skrevet om dette og påpekt at det derfor er feil å sammenligne strømprisene i Norge med strømprisene de har i Europa.

Det er også en betydelig forskjell mellom Norge og Spania, at det i Norge er vanlig med kuldegrader og gjerne under 10 minus. I Spania er dette uvanlig, og forekommer bare enkelte steder noen få ganger i løpet av vinteren.

Spanjolene er uansett nå svært opptatt av å unngå å betale for høye energiregninger eller bli stående uten oppvarming i det hele tatt, og forbereder seg nå på det verste sier Diaz til avisen. Det samme gjør nordmenn, og mange melder om utsolgte lagre av ved og prisene i butikkene er rekordhøye. Energinytt24 gjorde en undersøkelse forrige uke, og fant da at prisen i butikker lå på 10 kroner pr. vedkubbe (i småsekk).

En slik vedkubbe som brennes i en vedovn, tilsvarer ca. 5 kWt i strømforbruk ved oppvarming. Dersom den presses i små biter blir den til pellets. Foto: Energinytt24

Pellets er laget av tre og tilsvarer egentlig vedkubber. Forskjellen er at materialet er komprimert og blant annet «presset» for vann. En vanlig vedkubbe har ca. 10 prosent vann. Det er også en forskjell at pellets er små biter som bør legges i en kurv og brennes helt opp, før en «kjører» en ny runde i ovnen. En kurv gir ca. 15 kWt effekt, og tilsvarer ca. 3 vedkubber. Mange moderne pelletsovner har magasin som mater ovnen slik at en slipper å benytte kurv og legge på ny «forsyning».

Det finnes også biobrenselanlegg som f.eks. settes i eget teknisk rom hvor pellets brennes og varmen føres ut i rør i rommene i boligen.

Parisavtalen fra 2016 har bestemt at brennende trær for elektrisk kraft er en karbonnøytral energikilde hvis trærne vedkubben eller pelletsen kommer fra, plantes på nytt.

En rapport fra 2018 fra MIT Sloan School of Business i USA viser imidlertid i følge Euronews det motsatte, og at karbondioksidutslipp fra brenning av ved var høyere enn fra brenning av kull fordi tre inneholder mer vann, selv når det er komprimert til en pellet. Den sa at det ville ta mellom 44 og 104 år for nye trær å suge opp overflødig CO2 og gjøre tre til en grønnere drivstoffkilde enn kull.