Bilde fra leggingen av den norsk-britiske kabelen North Sea Link, som ble satt i drift i oktober 2021. Foto: Christer Gilje, Statnett
Bilde fra leggingen av den norsk-britiske kabelen North Sea Link, som ble satt i drift i oktober 2021. Foto: Christer Gilje, Statnett

Statnett: Englandskabelen er kommet for å bli

Eksportkabelen mellom Norge og England er nå satt i ordinær drift melder Statnett i en pressemelding i dag.

Englandskabelen settes nå i ordinær drift etter ett års prøvedrift hvor den har eksportert 4,6 TWh strøm fra Norge til England, importert 1,1 TWh tilbake. Dette opplyser Statnett i en pressemelding i dag.

Kabelen ble åpnet for full drift i oktober i fjor. Facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» anbefalte alle sine medlemmer på dette tidspunkt om å tegne fastprisavtaler, men få fulgte anbefalingen da myndighetene og da særlig Forbrukerrådet frarådet slike avtaler.

Innlegg på Facebookgruppen «Vi som krever billigere strøm» dagen før åpningen av eksportkabelen til Storbritania i september i fjor.

Kort tid etter åpningen av kabelen startet prisstigningen i Sør-Norge på strøm. I ettertid er de fleste enige om at denne kabelen sammen med kabelen til Tyskland, som til sammen kan eksportere dobbelt så mye strøm fra Sør-Norge som muligheten var før kablene ble satt i drift, har vært en sterkt medvirkende årsak til prisstigningen på strøm i Sør-Norge.

Allerede den første uka tjente Statnet og den engelske eieren 130 millioner kroner på strømprisforskjellene mellom England og Norge. De såkalte flaskehalsinntektene deles likt mellom de to eierne. For kort tid siden godkjente Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) at Statnett kan benytte av flaskehalsinntektene til å redusere nettleien. Dette skjedde etter at nettleien først var blitt endret og økt for mange.

Den mindre importen gjennom kabelen har i hovedsak skjedd etter mai i år, etter at det ble stort fokus på lave vannmagasiner i Norge. Som følge av mye nedbør den siste tiden i Sør-Norge, har Norge nå fått redusert risiko for rasjonering til vinteren. Statnett meldte imidlertid senest i går at situasjonen er «stram».

Englandskabelen er den lengste undersjøiske mellomlandskabel ut fra Norge, og går over Nordsjøen fra Kvilldal til Blyth i England.

Statnett skriver i pressemeldingen at året med prøvedrift har vært viktig for å sikre forbindelsens kvalitet og ytelse.

Det blir ikke nevnt noe i pressemeldingen om kabelens påvirkning av strømprisene for norske sluttbrukere, og den vanskelige situasjon den har skapt for disse samt landets ledende politikere.

I møte med en vinter med energimangel over hele Europa, er tilgangen på utveksling mellom omkringliggende land viktig. I Sør-Norge er energisituasjonen stram med lav fyllingsgrad i vannmagasinene, og import er et viktig bidrag til å avhjelpe situasjonen. De siste månedene har norske vannkraftprodusenter spart på vannet i magasinene, og det har vært import fra omkringliggende land og fra andre områder i Norge, fremgår det av pressemeldingen.

Energinytt24 er nevnte facebookgruppes egen avis.