Både nettkapasiteten og kraftproduksjonen må økes i Bergensregionen om reservert strømforbruk fra industrien skal kunne dekkes opp fremover.
Både nettkapasiteten og kraftproduksjonen må økes i Bergensregionen om reservert strømforbruk fra industrien skal kunne dekkes opp fremover. FOTO: Getty Images

Strømkrise i Bergen – mangler halvparten av reservert strømforbruk for industrien

Bergenregionen har behov for å doble strømkapasiteten. Det er allerede reservert forbruk som er dobbelt så høyt som dagens tilgjengelige kapasitet. Både nett og kraftproduksjon må økes for å møte industriens behov.

Det er et stort ønske om å etablere ny industri i bergensområdet. Det er reservert tilknytning for nytt forbruk som utgjør en dobling av eksisterende industriforbruk. Det er imidlertid svært lite nettkapasitet tilgjengelig for nytt forbruk utover det som allerede er tildelt skriver Statnett i en pressemelding i dag.

Statnett har derfor nå omfattende planer for å øke nettkapasiteten i regionen. Dette vil skje i en trinnvis utvikling av nettet.

– I samarbeid med BKK og Fagne har vi utarbeidet en Områdeplan for bergensområdet og Haugalandet hvor vi har identifisert og analysert tiltak som vil gi et betydelig løft i nettkapasiteten for nytt forbruk. Vi vil gjennomføre en trinnvis utvikling og har startet opp en rekke tiltak, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim i følge pressemeldingen.

Til sammen er det reservert 670 MW økt forbruk i bergensområdet. Statnett sier at de viktigste tiltakene for å øke dette, vil i første trinn være spenningsoppgradering av eksisterende forbindelse mellom Kollsnes og Sogndal, samt en ny forbindelse til Kollsnes.

Statnett skriver også i pressemeldingen at det blir behov for mer kraftproduksjon i tillegg.

– I tillegg til våre tiltak i nettet, er det stort behov for ny kraftproduksjon i området. Det er planer om utvikling av havvind inn til bergensområdet i tillegg til planer om effektutvidelser i vannkraftverk. Nettiltakene i planen er nødvendige selv om det kommer ny havvind i området, og foreløpige vurderinger tilsier at de planlagte tiltakene legger til rette for innmating av betydelige mengder havvind.

Det eksisterende nettet skal videre utvikles og utnyttes bedre for å legge til rette for mer industriforbruk.

– Vi må også utnytte eksisterende nett best mulig for å legge til rette for tilknytning av nytt forbruk før vi har fått gjennomført planlagte nettforsterkninger, påpeker Vardheim. Derfor har vi tatt i bruk virkemidler som tilknytning på vilkår og økt bruk av systemvern, fremgår det av meldingen.