Olje- og Energiminister Terje Aasland (AP) vil gi 1,1 milliarder mer til husholdningene i form av Enøk-tiltak. Foto: Naina Helen Jåma/NTB Kommunikasjon
Olje- og Energiminister Terje Aasland (AP) vil gi 1,1 milliarder mer til husholdningene i form av Enøk-tiltak. Foto: Naina Helen Jåma/NTB Kommunikasjon

Strømlekkasje fra budsjettet: 1,1 milliarder mer til husholdningene

Olje- og energiministeren har røpet til NRK at Regjeringen foreslår 1,1 milliarder kroner til Enøk-tiltak. Alle trenger ikke 22 grader innendørs sier han.

Regjeringen legger frem forslag til statsbudsjett for 2023 for Stortinget torsdag denne uken, men flere av budsjettpunktene som gjelder strøm er allerede kjent; blant annet gjelder dette strømstøtte både til næringslivet og husholdningene. I dag melder NRK at Aasland nå også har røpet hvor mye Regjeringen vil sette av til ENØK-tiltak for landets husholdninger; 1,1 milliarder kroner skriver avisen.

Norge har for lite strøm og alle trenger ikke 22 grader innendørs, sier Aasland til NRK. Det å senke innetemperaturen er også et viktig grep i Regjeringens planer for å få lavere strømpriser og unngå rasjonering. Vi er enige i dette og har skrevet om dette tidligere.

Det er i følge Aasland ENOVA som skal stå for fordelingen av de 1,1 milliardene som skal være rettighetsbestemt. Det betyr at dersom husholdningene oppfyller visse kriterier, så skal det gis det automatisk rett til støtte. Hva kriteriene vil være er ikke nevnt.

NVE vil også få tildelt midler for å koordinere landets samlede energieffektiviseringstiltak og Regjeringen arbeider med et informasjonsopplegg om ENØK rettet mot alle som bruker strøm i landet.