Expensive energy and power consumption concept. Coins in front of electricity meter. 3D rendered illustration.
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Strømprisene tirsdag – høyeste pris 281 øre/kWt

Den gjennomsnittlige døgnprisen for Sør-Norge øker med ca. 15 øre/kWt for i morgen viser tall fra Nord Pool. Døgnprisen vil være ca. 205 øre/kWt inkl. avgifter.

Den laveste timeprisen er 158 øre/kWt og er mellom kl. 14.00 og 15.00 og den høyeste er mellom kl. 08.00 og 09.00, og er da 281 øre/kWt.

Gjennomsnittsprisen i Nord-Norge og Midt-Norge vil være hhv 21 og 35 øre/kWt.

Gassprisen i Europa falt seks prosent i dag tidlig. Dette kan dra med seg prisene for fremtidige leveranser av strøm, både i Europa og i Norden, og vil kunne medvirke til lavere strømpriser fremover om gassprisen ikke øker igjen.