Meløy Energi er i følge regnskapene bunnsolid, men ber nå om hjelp av sine kunder for å unngå konkurs.
Meløy Energi er i følge regnskapene bunnsolid, men ber nå om hjelp av sine kunder for å unngå konkurs. FOTO: Getty Images

Strømselskap ber om hjelp fra egne kunder for å unngå konkurs

Meløy Energi har gitt for mange gode avtaler til sine kunder, og sier de kanskje ikke overlever vinteren på grunn av million-tabbe de har gjort. Nå ber de kundene om å hjelp for å unngå konkurs. Selskapet har imidlertid 88 millioner i egenkapital ved siste regnskap, og fremstår som solid.

Strømselskapet Meløy Energi fikk plutselig mange nye kunder i vår, etter at et gunstig tilbud gitt fra selskapet til en kunde «lekket» Facebook-gruppa «Prismatch Strøm». Avtalen var fastpris 126 øre/kWt for alle kunder i Sør-Norge, og det gjorde at selskapet i løpet av et døgn fikk opp mot 1000 nye kunder.

Selskapet har nå lagt ut følgende melding på sin nettside:

VIKTIG INFORMASJON

Melding til våre kunder med fastprisavtale i Sør-Norge:

Vi har det siste året sett en helt spesiell utvikling i strømprisene. Årsakene til at vi har fått så høye priser er mange, men krigen i Ukraina har ført til en voldsom prisstigning den siste tiden. De økte strømprisene gjør at mange husholdninger får problemer med å betale regningene, og uten strømstøtten ville det blitt enda vanskeligere for mange.

Selv om strømprisene vi ser nå er spesielle har vi også tidligere sett at prisene har variert mye, og gjerne raskt. Det har derfor vært et ønske om at kraftselskaper skulle tilby gode fastprisavtaler til sine kunder. Meløy Energi gjorde det. Vi tilbød markedets beste fastprisavtale og fikk raskt 1600 fastpriskunder.

Små- og mellomstore kraftleverandører som har tilbudt fastprisavtaler er sårbare overfor den type ekstreme utslag i strømprisene som vi opplever nå. Meløy Energi er en slik bedrift. Vi holder til i Meløy, en liten kommune med like i overkant av 6000 innbyggere. Vi er eid av kommunen vår og vi er arbeidsplassen til 29 ansatte, deriblant 4 lærlinger. Vi støtter ulike lag og foreninger, og er en lokal medspiller.

Vi tok feil når vi vurderte at kraftprisene ikke vil øke så voldsomt og så raskt, som vi har sett det siste året. De mange gunstige fastprisavtalene vi solgte medfører nå store tap for Meløy Energi. Om vi må fortsette å levere kraft til de av våre kunder som har inngått de aktuelle fastprisavtalene, så vil Meløy Energi etter all sannsynlighet ikke overleve vinteren. Årsaken er i all enkelhet at vi må kjøpe inn kraften til det mangedobbelte av prisen i fastprisavtalene.

Hvis Meløy Energi går konkurs vil fastprisavtalene falle bort. Alle våre kunder vil da måtte finne seg nye strømavtaler. Vi er veldig lei oss for den situasjonen selskapet nå er i, og ikke minst hvilke konsekvenser det vil kunne få for våre kunder. Samtidig må vi erkjenne hvordan situasjonen faktisk er, og prøve å finne løsninger.

Vi har sendt ut brev til alle våre kunder med fastprisavtale i sør, med tilbud om kompensasjon for å frivillig si opp sin kraftprisavtale. Tilbudet er basert på deres forventede normalforbruk. Vi er sikker på at dette er en bedre løsning enn at selskapet går konkurs. Dette fordi en konkurs ville bety at våre kunder med fastpris ville vært tvunget til å gå over på en avtale med dagens kraftpriser uten noen form for kompensasjon.

Vi har vært i løpende dialog med Forbrukertilsynet om tilbudet vi nå gir til våre fastpriskunder i sør. Vi kan dele følgende uttalelse fra Forbrukertilsynet:

«Forbrukertilsynet har ingen anbefaling til kundene på om de bør akseptere tilbudet eller ikke – dette må den enkelte kunde ta stilling til om er ønskelig eller ikke. Forbrukertilsynet har imidlertid hatt tett og god dialog med Meløy Energi AS om tilbudet som fremsettes, og vi anser at kundene blir godt ivaretatt ved at selskapet gir kundene dette tilbudet.»

Meløy Energi hadde i følge regnskapene ca. 130 millioner i driftsinntekter og over 1 million kroner i overskudd i fjor. Det er imidlertid et bunnsolid selskap som står oppført med 88 millioner kroner i egenkapital, og det er vanskelig å forstå for Energinytt24 at det da kan gå konkurs på grunn av noen få avtaler de har inngått med gunstig pris for kundene.