Advokat Bjørnar Håland har fått rettens medhold i at Tinde Energi plikter å å reetablere en oppsagt  gunstig fastpriskontrakt overfor hans klient. Foto: Jon Erik Andersen, Fogra Reklamefoto
Advokat Bjørnar Håland har fått rettens medhold i at Tinde Energi plikter å å reetablere en oppsagt gunstig fastpriskontrakt overfor hans klient. Foto: Jon Erik Andersen, Fogra Reklamefoto

Strømselskap dømt til å levere billig strøm

En uberettiget oppsigelse mener tingretten, som nå har dømt Tinde Energi til å gjenoppta en gunstig fastprisavtale selskapet overtok fra GNP Energi i forkant.

Energinytt24 skrev den 26. september om søksmålet mot Tinde Energi, som kastet ut over 1000 kunder fra fastprisavtale som gav kundene billig strøm. Dette gjorde selskapet etter at de hadde overtatt kundene fra GNP Energi. Nå har dommen falt. Kunden som anla søksmålet vant frem og Tinde Energi ble dømt til å betale 70.000 kroner i saksomkostninger.

Søksmålet dreier seg om en midlertidig forføyning som en pizzaforhandler i Sandefjord har krevd overfor selskapet etter at selskapet sa opp den gunstige fastprisavtalen med den følge at kunden måtte betale dyr spot-pris i stedet.

Tingretten skriver i avgjørelsen som falt i går:

(Saksøker) har måttet inngå strømavtale til markedspris for å holde driften i gang og således begrense det tap som restauranten blir påført. Markedsprisen er vesentlig dyrere enn den avtalte takpris som Tinde plikter å levere. Saksøker lider derfor betydelige løpende tap. Daglig leder ved Grand cafe og catering AS, Abdul Jacoub, har forklart – og retten legger til grunn som sannsynliggjort – at de svært høye strømregningene er en så stor belastning for bedriften at de nå står i fare for å måtte legge ned. Matprisene er allerede oppjustert og bedriften ser ikke andre muligheter dersom strømavtalen ikke gjenopptas.

I avgjørelsen gjengis også selskapets økonomiske situasjon, blant annet fra fjorårets regnskap. Det fremgår:

Ved utgangen av 2021 er selskapet egenkapital tapt som følge av negativt resultat i 2021, og selskapet har i løpet av første halvår 2022 løst sitasjonen med lån fra morselskapet. Det negative resultatet skyldes i hovedsak at selskapets kundeavtaler om fastpris og takspriser har vært for lavt priset. For at selskapet skal kunne oppnå positiv inntjening er følgelig selskapet avhengig av at disse kundeavtalene reforhandles.

Advokat Bjørnar Håland som representerte den oppsagte kunden sier til Energinytt24, at hans klient er fornøyd med avgjørelsen.

Europower skriver i dag at Tinde har opplyst at de vil anke tingrettens avgjørelse inn for lagmannsretten. Dette er advokat Håland ukjent med og opplyser til Energinytt24 at det i hvert fall ikke hittil er levert inn noe anke verken til han eller til domstolen.