Det kristiansandsbaserte strømselskapet Entelios har stanset inntak av nye kunder på grunn av usikkert marked fremover. Selskapet har spesialisert seg på fastprisavtaler til storkunder.
Det kristiansandsbaserte strømselskapet Entelios har stanset inntak av nye kunder på grunn av usikkert marked fremover. Selskapet har spesialisert seg på fastprisavtaler til storkunder. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Strømselskap stanser inntak av nye strømkunder

Entelios energi har stanset inntak av nye strømkunder. Regjeringens forslag til økt skatt på kraftverk opplyses å forverre situasjonen, opplyser både NHO og selskapet.

Strømselskapet Entelios opplyser til Fedrelandsvennen i dag at de har stanset inntak av nye strømkunder.

– Det er stopp i nye kunder inntil videre. Det gjelder alt ifra offentlige kunder til industribedrifter, sier administrerende direktør i Entelios, Kolbjørn Hembre i følge Fedrelandsvennen.

Det er den usikre situasjonen i strømmarkedet fremover og de høye kravene til sikkerhet for fremtidsrettede kontrakter som opplyses å være bakenforliggende årsak.

Selskapet er eid av Agder Energi, som nylig har fusjonert med Glitre og vil få det nye navnet Å Energi. Selskapet leverer bare fastprisavtaler til storkunder som bedrifter og offentlige virksomheter.

Leder for NHO i Agder, Høye Høyesen, sier at han mener regjeringens nye skattepakke kan gjøre situasjonen enda tøffere framover fordi inntjeningen til kraftselskapene blir kraftig redusert. Dette bekreftes av strømselskapet overfor avisen.

Det er særlig forslaget om såkalt høyprisbidrag, hvor Staten «beslaglegger» med 90 prosent strømpriser over 70 øre/kWt som har vært omtalt som vanskelig for bransjen. I tillegg har Regjeringen foreslått å øke grunnrenteskatten. Dette er i grenseland for Grunnlovsbrudd har lederen for Energi Norge uttalt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum uttalte for ikke lenge siden, i forkant av skatteforslaget for kraftnæringen, at han hadde som mål å legge til rette for fastprisavtaler på 70 øre/kWt. I dag voteres det på Senterpartiets landstyremøte om en maksprisløsning på 100 øre/kWt. Næringen mener motsatt at forslaget forvansker målsettingen om få bransjen til å levere rimelige fastprisavtaler.