Direktør Børge S. Selstad i det kommunalt eide strømselskapet Meløy Energi har gjort dårlige avtaler for selskapet. Nå forsøker han å få kundene som har fått motsatt gode avtaler til å gå bort fra dem. I dag sendte han nytt brev til kundene, og forsøker nå å lure dem til å trekke seg fra avtalene ved å skape frykt for at strømstøttefordelen kan forsvinne. Foto: Youtube stillbilde
Direktør Børge S. Selstad i det kommunalt eide strømselskapet Meløy Energi har gjort dårlige avtaler for selskapet. Nå forsøker han å få kundene som har fått motsatt gode avtaler til å gå bort fra dem. I dag sendte han nytt brev til kundene, og forsøker nå å lure dem til å trekke seg fra avtalene ved å skape frykt for at strømstøttefordelen kan forsvinne. Foto: Youtube stillbilde

Forsøker lure kundene med at strømstøtte-fordelen kan forsvinne

Meløy Energi som ønsker å kansellere fastprisavtaler som er ugunstige for strømselskapet, truer og presser nå kundene med at det kan være at strømstøtte-fordelen forsvinner for fastprisavtalene. Dette bør Forbrukertilsynet undersøke nærmere, ettersom nettopp Forbrukertilsynet blir påberopt som støtte for fremgangsmåten til selskapet.

Meløy Energi som tilbød ca. 800 fastpriskunder i Sør-Norge utkjøp av gunstige fastprisavtaler for kunden og tilsvarende dårlige for selskapet selv, opplyser i dag i epost til kundene at ikke tilstrekkelig mange har takket ja til tilbudene de har fått om utløsning, og at det derfor nå er en reell konkursfare for selskapet som har 80 millioner i egenkapital. Samtidig gis kundene en ny mulighet til å takke ja til tilbudet, og det fremsettes nye argumenter for at det kan være lurt.

Selskapet utvider således nå fristen for å takke ja og peker nå på spotprisen som har gått ned den siste tiden, og at denne har vært lavere enn fastprisen de har avtalt med selskapet. Videre peker selskapet igjen på at dersom selskapet går konkurs, så vil avtalen forsvinne uansett og da uten kompensasjon slik det nå tilbys fra selskapet. Det har tidligere vært nevnt at selskapet har gitt tilbud om utløsning med engangsbeløp opp mot 50.000,- kroner, etter en konkret vurdering av kundens forventede strømforbruk.

Meløy Energi har en egenkapital på ca. 80 millioner kroner og det er vanskelig å se at selskapet skal kunne gå konkurs med det første bare fordi 800 kunder har gunstig fastprisavtale.

Det er spesielt at Meløy Energi nå går ut etter at fristen de selv satte er gått ut, og maser på kunden på den måten de nå gjør. Når kunden ikke har akseptert tilbudet, så betyr det at kunden har sagt nei. Da bør selskapet forholde seg til det på vanlige avtalevilkår. Annet er useriøst og det hjelper ikke å si at selskapet er kommunalt eid.

Det gjør det ikke bedre men svært alvorlig, at selskapet i den nye henvendelsen også trekker i tvil om strømstøtten vil bli som den er i dag fremover. Det vil si at støtten beregnes ut fra Nord Pools gjennomsnittspris, og ikke avtalen den enkelte kunden har inngått. Dette gjør at de med fastpris kan tjene penger på strøm, om strømprisene er høye. Motsatt taper de penger om de er lave, slik de har vært den siste tiden.

Regjeringen har vært klar og tydelig på ordningen hele tiden og har opplyst at det ikke er mulig å gjøre unntak for de som har fastpris ut fra praktiske forhold. Det at Meløy Energi nevner dette nå, bør Forbrukertilsynet derfor se nærmere på. Ikke minst fordi Meløy Energi selv skriver i eposten at Forbrukertilsynet har vært positive til fremgangsmåten til selskapet.

Tilsynet bør undersøke om ikke det Meløy Energi nå gjør, vil kunne likestilles med å forsøke å true, presse og lure folk på urettmessig vis. Det kan ikke Forbrukertilsynet godta, i hvert fall ikke at det skjer i Forbrukertilsynets navn.

Energinytt24 har forsøkt å få kontakt med Meløy Energi i dag men har ikke lykkes med dette.