Partileder Audun Lysbakken og SV går imot regjeringens forslag til at det skal bli dyrere med elbil. SV ønsker motsatt, at det skal bli dyrere med dieselbiler og vil de kommende dagene og ukene presse regjeringen på dette i statsbudsjettet for 2023. Foto: Sosialistisk Venstreparti
Partileder Audun Lysbakken og SV går imot regjeringens forslag til at det skal bli dyrere med elbil. SV ønsker motsatt, at det skal bli dyrere med dieselbiler og vil de kommende dagene og ukene presse regjeringen på dette i statsbudsjettet for 2023. Foto: Sosialistisk Venstreparti

Strømstøtten kan bortfalle for alt strømforbruk over 3000 kWt/mnd

Regjeringen forhandler nå med SV om forslaget til statsbudsjett, og partileder Audun Lysbakken kan gni seg i hendene. Han har plutselig fått betydelig med makt, etter at Erna Solberg har satt seg på bakbeina med lakseskatt. Det er sannsynlig at Regjeringen må gi noe tilbake for SV for å få SV`s støtte til statsbudsjettet. Hva mener du, bør Regjeringen gi etter for SV eller satse på Høyre?

Det er dilemma for Regjeringen at Høyre sannsynligvis ikke vil støtte forslaget til statsbudsjett, med grunnrenteskatt på laks og økt grunnrente på vann- og vindkraftverk. Det samme gjelder antakeligvis den økte arbeidsgiveravgiften. Regjeringen vil sannsynligvis strekke seg langt for å få støtte fra SV, som på sin side krever mer skatt på de rikeste og maks 3.000 kWt/mnd for strømstøtte.

SV mener at dagens strømstøtteordning med 90 prosent dekning av gjennomsnittlig strømpris over 87,5 øre/kWt, opptil 5.000 kWt (slik at det bare 80 pst for 2. og 3. kvartal som er de varme månedene). SV mener at det bare er de rikeste som bruker over 3.000/kWt i måneden, og vil redusere maksgrensen til et slikt forbruk.

Forslaget bygger på et synspunkt om rettferdig fordeling av samfunnsgodene samt et forsøk på å stimulere til mindre bruk av strøm i husholdningene, blant annet ved å velge energieffektivisering.

Til gjengjeld vil SV at innslagspunktet skal senkes fra dagens 87,5 øre/kWt til 62,5 øre/kWt (inkl. mva), og med 100 prosent dekning opp til 1.000 kWt, og deretter 80 prosent fra 1.000 kWt til 3.000 kWt, før det altså blir stopp og ikke gis mer.

SV vil også at regjeringen igjen tilby ekstra strømstøtte til studenter, slik det var ved vårsemesteret 2021, samt oppretter en egen strømstøtteordning i NAV som tar utgangspunkt sosialtjenesteloven § 19, samt at alle med rett på bostøtte får utbetalt ekstra strømstøtte.

Svaret på forhandlingene mellom SV og Regjeringen kan komme innen 14 dager.