Odda med Boliden smelteverk i bildet.
Odda med Boliden smelteverk i bildet. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Har gitt 1% av Norges kraftproduksjon til svensk selskap i Hardanger

Statkraft har gjort gunstig fastprisavtale med det svenske selskapet Boliden, som vil utvide sin virksomhet i Odda. Avtalen vil legge beslag på hele 1 prosent av landets samlede kraftproduksjon i 15 år fremover. Det er uklart hvor kraften skal komme fra.

Den svenske industrigiganten Boliden som driver smelteverk i Odda, har inngått gunstig fastprisavtale med Statkraft og vil nå satse 8 milliarder kroner i en utvidelse som vil beslaglegge hele 1 prosent av Norges kraftproduksjon. Det er ukjent hvilken strømpris selskapet skal betale, men den er billig nok til at selskapet har valgt å satse videre i Norge. Det er E24 i dag under overskriften «Gigantkontrakt ble avgjørende for milliardsatsing» som først skriver om saken.

– Det er den største investeringen i norsk fastlandsindustri på veldig mange år, for å bygge verdens grønneste sinkverk, sier prosjektdirektøren til E24.

Smelteverket skal bli storprodusenter av såkalt grønn sink. Det betyr sink utvunnet ved bruk av fornybar kraft, og det er denne muligheten som gjør at selskapet satser stort i Odda fremgår det av E24`s sak.

Gunstig fastprisavtale
Boliden Odda sikret seg en fastprisavtale med Statkraft i 2021, om levering av 1,6 terawattimer i året, i 15 år. Det betyr ca. 1 prosent av Norges samlede kraftproduksjon i 15 år. Fra tidligere hadde selskapet et årsforbruk av norsk strøm på under det halve.

Etablert i Norge på grunn av vannkraften
Smelteverket het tidligere Norzink og Outokumpu Norzink, men ble opprinnelig etablert som Det Norske Zinkkompani A/S av den fransk-belgiske bergverksbedriften Compagnie Royale Asturienne des Mines allerede i 1924. Odda ble den gang valgt av det fransk-belgiske selskapet som følge av rik tilgang til elektrisk strøm fra kraftverkene i Tyssedal.

I 2003 ble smelteverket ombygd og fra da av regnet som en av verdens mest kostnadseffektive sinkprodusenter.

Enova-støtte
Boliden mottok i 2020 341 millioner kroner i Enova-støtte for å kunne ta i bruk ny, innovativ produksjonsteknologi og autonome arbeidsprosesser.

Milliardutbytte
Finansavisen skrev i 2020 en artikkel med overskriften «Superprofitt med statsstøtte». Det ble bemerket at de svenske eierne allerede den gang, hadde tatt ut 1,1 milliarder i utbytte fra sinksmelteverket siden 2015.

Nye arbeidsplasser
Den nye utvidelsen som er planlagt er tidligere ble i fjor opplyst av fylkesordføreren å gi ca. 50 til 70 nye arbeidsplasser i Odda.

Norge mangler kraft
Det er uttalt fra norske myndigheter og bred enighet om at Norge mangler kraft fremover. Det er også planlagt elektrifisering av sokkelen. Dette vil kreve betydelig med kraftressurser fra land, om det politikerne har vedtatt blir iverksatt.

Det er uklart hvor kraften Statkraft har «solgt» skal komme fra. Regjeringen har opplyst at de vil ha mer vindkraft på land, men det vil ikke være tilstrekkelig til å imøtekomme alle planene politikerne har og de avtaler Statkraft har gjort.

Statnett varslet i går hvilke tiltak de vil sette inn for å redusere risikoen for rasjonering fremover.