Kristdemokraternas leder Ebba Busch, uttalte under en pressekonferanse fredag at den nye regjeringen med støtte fra Sverigedemokraterna vil satse mer på kjernekraft og mindre på vindkraft fremover. Foto: Riksdagen
Kristdemokraternas leder Ebba Busch, uttalte under en pressekonferanse fredag at den nye regjeringen med støtte fra Sverigedemokraterna vil satse mer på kjernekraft og mindre på vindkraft fremover. Foto: Riksdagen

Sveriges nye regjering: Opp med kjernekraft og ned med vindkraft

Sveriges nye regjering vil gjøre det motsatte av den norske; satse på kjernekraft og ikke støtte tilkopling av havvind til det svenske strømnettet.

Sveriges nye blå regjering vil satse mer på kjernekraftverk og mindre på vindkraft fremover. Det uttalte Ebba Busch på en pressekonferanse fredag på vegne av regjeringspartiene og deres støtteparti Sverigedemokraterna.

Sverige må ha et nytt mål der det som tidligere ble kalt fornybar energi blir 100 prosent fossilfri energiproduksjon. Atomkraft vil ha en betydelig tyngre andel i fremtidige svenske energisystemer, men vindkraft vil fortsatt være «en viktig del av energimiksen», uttalte Busch samtidig som hun gjorde et klart at regjeringen ville stanse offentlig subsidiering av nettilkopling av havvind.

«Utgangspunktet må være at alle typer produksjon bærer sine egne kostnader», fremgår det av «regjeringsplattformen» som er utarbeidet mellom partene.

Dette innebærer en kontrabeskjed fra svenske myndigheter opp mot aktører i havvindbransjen.

Det fremkom av pressekonferansen at den nye regjeringen vil gi Vattenfall i oppdrag å bygge flere kjernekraftverk.

Den norske Regjeringen har uttalt det motsatte, at det ikke vil bli satset på kjernekraft i Norge og at det i stedet satses på vindkraft både til land og til havs.

De fire høyrepartiene lovet velgerne under valgkampen å få på plass et høykostnadsvern innen 1. november 2022. Under pressekonferansen fredag uttalte Busch at regjeringen ville gjøre alt som står i deres makt for å få dette på plass.