Kong Harald åpnet i dag det 167. Storting med trontale blant annet om strømpriskrisen. (Stillbilde fra Stortingets nettsending av trontalen).
Kong Harald åpnet i dag det 167. Storting med trontale blant annet om strømpriskrisen. (Stillbilde fra Stortingets nettsending av trontalen).

Talte for Stortinget om strømpriskrisen og landets kraftsituasjon

I dag ble det 167. Storting åpnet av Kong Harald som holdt trontale for det samlede Storting. Den dreide seg blant annet om strømpriskrisen og landets kraftsituasjon.

I dag ble det 167. Storting åpnet ved at Kong Harald holdt trontale for det samlede Storting. Talen dreide seg blant annet om strømpriskrisen i Norge, og startet med at han hilste Stortinget «velkommen til ansvarsfullt arbeid» og at han ønsket «at det må bli til gagn for fedrelandet».

Etter noen minutter ut i talen kommer han inn på strømpriskrisen og talen lyder da slik:

Situasjonen med svært høye strømpriser og en usikker kraftsituasjon er krevende. Regjeringen har tatt flere grep for å redusere husholdningenes strømkostnader og for å komme landbruket, frivilligheten og bedrifter til unnsetning. Regjeringen vil fortsette med tiltak for å trygge kraftforsyningen.

Regjeringen har også satt i gang flere utredninger for å følge opp kraftsituasjonen og redusere risikoen for liknende situasjoner kommende år. Tilgang på ren og rimelig kraft skal være et fortrinn for folk og bedrifter i Norge, også i fremtiden.

Regjeringen prioriterer å få fortgang i utviklingen av mer fornybar energi og industri som får ned utslippene. Planene for dette er presentert i et veikart for et omfattende grønt industriløft. Gjennom dette legger regjeringen til rette for nye lønnsomme arbeidsplasser, utslippskutt og eksportvekst i hele landet.

Du finner hele talen her.