Tibber ble grunnlagt i 2016 av svenske Daniel Lindén (til venstre) og norske Edgeir Vårdal Aksnes (til høyre). I forrige uke brøt de 14-dagers fristen mente Forbrukertilsynet. I dag kunngjør departementet at de utvider fristen til 30 dager med virkning fra 1. november.
Tibber ble grunnlagt i 2016 av svenske Daniel Lindén (til venstre) og norske Edgeir Vårdal Aksnes (til høyre). I forrige uke brøt de 14-dagers fristen mente Forbrukertilsynet. I dag kunngjør departementet at de utvider fristen til 30 dager med virkning fra 1. november.

Tibber brøt 14-dagers regelen for varsling – Regjeringen utvider den nå til 30 dager

I en pressemelding i dag opplyser departementet at det foretas en rekke endringer i regelverket for strømavtaler. Blant annet økes 14-dagers fristen for endringer i avtaler, som strømselskapet Tibber brøt i forrige uke i følge Forbrukertilsynet. Den økes nå til 30 dager. Endringene gjelder fra 1. november.

Frå 1. november utvides 14-dagers varslingsfristen for strømselskap for å gjøre endringer i strømavtale, den samme fristen som strømselskapet Tibber i følge Forbrukertilsynet brøt i forrige uke. Lovbruddet ble omtalt i en rekke medier.

Den nye fristen blir 30 dager og vil gjelde fra 1. november. Det innføres også nye og strengere regler for markedsføring av strømavtaler, slik at det blir enklere for forbrukere å orientere seg i strømmarkedet.

– Forbrukarane skal ha best mogleg oversikt over pris og vilkår i si eiga straumavtale og dei andre avtalane straumselskapa tilbyr. På denne måten kan dei samanlikne ulike avtalar og finne den beste. Det er viktig å ha ein straummarknad med effektiv konkurranse som kjem forbrukarane til gode. Derfor ryddar vi no opp, seier forbrukarminister Kjersti Toppe (Sp), i en pressemelding i dag.

De viktigste endringene er:

– Fristen for varsling av endringer utvides fra 14 til 30 dager.

– Skjerpede krav om opplysning av pris, varighet og avtaletype.

– Plikt til å informere om Forbrukerrådets egen strømportal, strompris.no

– Plikt til å informere om alle avtaletyper på selskapets egen nettside, også de som ikke lenger tilbys i markedet dersom noen kunder fortsatt står på slike avtaler.

– Krav til tydeliggjøring av ulike kostnader i oppsettet for strømfaktura slik at det blir enklere for strømkunde å forstå beregningene som er foretatt.