Et tilbud på 50.000 kroner for å velge spotavtale i stedet for fastpris bør alle som får det takke ja til mener Energinytt24. Det tilsvarer 100.000 kroner før skatt.
Et tilbud på 50.000 kroner for å velge spotavtale i stedet for fastpris bør alle som får det takke ja til mener Energinytt24. Det tilsvarer 100.000 kroner før skatt. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Tilbyr kunder 50.000 kroner for å velge spotavtale – si JA til tilbudet

KOMMENTAR: NTB melder om at Meløy Energi tilbyr inntil 50.000,- kroner til selskapets fastpriskunder, for at de velger å gå over til spot-avtale. I så fall viser dette at selskapet er bunnsolid slik vi skrev i går og ikke står i fare for å gå konkurs mer enn andre selskap i bransjen. Men et slikt tilbud er godt, og de som får det bør takke ja til det mener vi. Det tilsvarer 100.000 kroner før skatt.

Flere medier melder etter en NTB melding, at Meløy Energi tilbyr inntil 50.000 kroner til kunder som står på gunstige fastprisavtaler, om de velger å gå over til spot-avtale. Blant annet skriver Europower dette.

Vi skrev i går at selskapet som har inngått i underkant av 1000 fastprisavtaler med gunstige priser for kundene, har oppført egenkapital med 88 millioner kroner. Det er derfor vanskelig å se at de kan gå konkurs selv om strømprisene stiger fremover. Det at selskapet tilbyr enorme beløp for å avslutte avtalene, viser også at selskapet ikke holder på å gå konkurs. For dette kreves at egenkapitalen er tapt.

Det er grunn til å tro at tro at selskapet har tapt flere titalls millioner kroner på avtalene, men langt fra 88 millioner. Det er heller ikke påstått av selskapet.

Energinytt24 har fått mange henvendelser med kopi av tilbud selskapet har gitt, men har ikke sett at selskapet skriftlig har tilbydd noen beløp over 30.000 kroner.

Dersom selskapet tilbyr 50.000,- kroner for å velge spot-avtale eller avslutte kundeforholdet, fremstår dette som et godt tilbud som de som får det bør vurdere å takke ja til under forutsetning av at beløpet utbetales innen maks 2 uker, og før avtalen avsluttes eller overføres til spot-avtale.

Et beløp på 50.000 mottatt på denne måten er skattefritt og tilsvarer en inntekt på ca. 100.000 kroner før skatt.

Energinytt24 mener Meløy Energi opptrer ryddig i denne saken sammenlignet med det GNP gjorde da de overførte en rekke ugunstige fastprisavtaler til Tinde som vi har skrevet om flere ganger tidligere, og som deretter kansellerte kundenes avtaler. Tinde har i motsetning til Meløy Energi ikke egenkapital til å stå inne for de gunstige avtalene selv om de får rettens medhold. Det er like tvilsomt at kundene som går rettens vei, noen gang får utbetalt saksomkostninger de er blitt tilkjent av retten. Vi tipper at selskapet gjør alt de kan for å trenere gjennom anker helt til Høyesterett, og til slutt begjære oppbud. Selskapet og dets eier- og lederskap fremstår useriøst, i motsetning til det vi nå ser fra Meløy Energi.