Olje- og energiminister Terje Aasland må svare i Stortinget tirsdag på om de høye strømprisene vil bli den nye normalen for norsk næringsliv fremover. Stillbilde fra Stortingets nettsending denne uka.
Olje- og energiminister Terje Aasland må svare i Stortinget tirsdag på om de høye strømprisene vil bli den nye normalen for norsk næringsliv fremover. Stillbilde fra Stortingets nettsending denne uka.

Tirsdag må han svare i Stortinget på om dyr strøm skal bli den nye normalen

Stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (FrP) har stilt spørsmål om de høye strømprisene skal bli den nye normalen fremover, eller om Regjeringen har mål om at billig strøm skal være et konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Olje- og energiministeren vil gi svar i Stortinget tirsdag.

Marius Arion Nilsen (FrP) har krevd svar fra Olje- og energiminister Terje Aasland på om norsk næringsliv må belage seg på høye strømpriser fremover, eller om Regjeringen mener at billig strøm. Han har gjort dette i en interpellasjon som Asland skal besvare i Stortinget tirsdag i uken som kommer. Interpellasjonen lyder slik:

I over hundre år har ren, rimelig og stabil kraft vært et av Norges fortrinn i den globale konkurransen. Det gjelder ikke lenger, i dag opplever næringslivet tidvis priser som er ti til tjue ganger høyere enn de siste ti års gjennomsnittspriser på 30 øre/kWt. Mener regjeringen at ren, rimelig og stabil kraft fortsatt skal være et norsk strategisk konkurransefortrinn, eller må næringslivet belage seg på en ny normal, med dagens prisnivåer hvor Norge ikke har sin historiske konkurransefordel med lavere strømpriser enn Europa?

Spørsmålet er egentlig det samme spørsmålet som om strømprisene skal være høye eller lave fremover, om en ser bort fra spørsmål om midlertidig strømstøtte.

Regjeringspartiene er fortsatt i forhandlinger med SV om strømstøtten fremover, både for husholdninger og næringsliv. Det ble ikke avklart noe denne uken som har vært, og fredag uttalte SV at forhandlingene stod i stampe til E24.

Næringsminister Jan Cristian Vestre uttaler til DN i dag at det ikke vil bli lagt mer penger på bordet som støtte til næringslivet på grunn av de høye strømprisene.

– Noen vil ikke lykkes. Og sånn må det være. De neste tre månedene kommer det til å være norske bedrifter som taper slaget mot astronomiske strømpriser, og må sette kroken på døren. Leit, men det må vi leve med, sier næringsministeren til DN.

Høyre har tidligere denne uken uttalt at de i forslag til alternativ statsbudsjett for 2023, vil gi ekstra støtte til nærbutikker, med inntil 20 millioner kroner, hvorav halvparten skal tas fra Merkur-midler som allerede er utbetalt av staten.