Tyskland og Nederland går imot EU-kommisjonens forslag om å benytte markedsmakt mot Norge for å få pristak på gass.
Tyskland og Nederland går imot EU-kommisjonens forslag om å benytte markedsmakt mot Norge for å få pristak på gass. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Tyskland støtter Norge mot EU`s gassprispress- gjenstår bare spørsmål om strømproduksjon

Under energikonferansen i Praha som startet forrige uke, har temaet gasspristak foreslått av EU-kommisjonen vært sentralt. Nå viser det seg at Tyskland og Nederland setter foten ned og sier nei. EU-kommisjonen vil nå forsøke begrenset tak på gass til elektrisitetsproduksjon. Det vil i så fall kunne gi lavere strømpriser i Norge.

Både Tyskland og Nederland har nå sagt nei til generelt gasspristak, slik EU-kommisjonen har foreslått. Dette har vært tema under energikonferansen i Praha denne uka, og nå vil EU-kommisjonen forsøke å få enighet om begrenset tak for gass til elektrisitetsproduksjon i stedet. Dette melder Euronews nå i kveld.

Dersom EU vedtar å forsøke pristak mot gass til kraftproduksjon, vil dette kunne gi lavere strømpriser i Europa og derved lavere «prissmitte» over på norske strømpriser.

I forkant av energimøtet uttalte EU-kommisjonens leder at EU ville benytte sin markedsmakt for å presse gassprisene ned.

EUs energikommisær, Kadri Simson, sier i dag at den neste pakken med tiltak bør få «maksimal konsensusstøtte» og bemerket at pristaket som forslag kan bli ekskludert hvis det ikke er nok støtte.

Jeg er blitt enig med statsminister Støre om å sette ned en arbeidsgruppe angående Norges levering av gass til Europa, og arbeidet er startet. Dette uttalte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i sin årstale i EU-parlamentet i forrige måned. Nå synes dette altså å måtte skrinlegges, i hvert fall slik det opprinnelig var ment ettersom Tyskland og Nederland står for den største gassimporten i Europa.

Begrunnelsen for landene er at pristak ikke vil være hensiktsmessig tiltak for å få ned gassforbruket, snarere motsatt stimulere til økt gassforbruk.

Tyskland og Nederland støtter med dette statsminister Jonas Gahr Støres holdning til pristak på gass, i hvert fall delvis.

«Vi vil se i løpet av helgen hvordan vi kan gå videre med pristak for kraftproduksjon,» sa Simson til journalister etter det uformelle møtet i dag i følge Euronews.

Tyske husholdninger har for øvrrig økt sitt gassforbruk etter energikrisen inntraff. Hvorvidt dette skyldes at gass fortsatt er billigere som energikilde enn strøm er ukjent.