Rektor Curt Rice ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ber om hjelp til å komme gjennom det grønne skiftet. Foto: Håkon Sparre/NMBU
Rektor Curt Rice ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ber om hjelp til å komme gjennom det grønne skiftet. Foto: Håkon Sparre/NMBU

Universitetsrektor kutter i forskerstillinger for å betale strømregningen

NMBU vil kutte fem forskerstillinger slik at universitetet kan få betalt strømregningen. Kjipt å forske på bærekraftig utvikling og ikke kunne betale strømregningen og må ha hjelp til det «grønne skiftet» sier rektor Curt Rice (bilde ovenfor).

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har fått betydelig høyere strømregninger enn tidligere år og forventer at kostnaden neste år vil være opp mot ca. 90 millioner kroner høyere enn tidligere. Nå foreslår rektor Curt Rice i følge forskerforum, at det kuttes fem forskerstillinger slik at universitetet har råd til å betale de kommende strømregningene.

NMBU skriver på sin egen nettside at «NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting».

Nå må altså universitetet som forsker på bærekraftig utvikling og fornybare kilder, selv ha hjelp til å komme gjennom den vanskelige tiden de forsker på.

– Det er kjipt dette her. Kan du også skrive: «Vi må ha hjelp med det grønne skriftet»? Vi gjør dette på grunn av strømkrisen, og den kommer til å fortsette hvis ikke vi kan gjøre bygninger mer effektive, og det har vi ikke råd til å gjøre alene, sier Rice til forskeravisen.

I 2020 betalte NMBU 18 millioner kroner i strøm. Strømprisen lå da i gjennomsnitt på ca. 30 øre/kWt. Nå frykter Rice i følge forskerforum at strømprisen neste år blir over 350 øre/kWt og regning på 80 millioner kroner. Han vil derfor avvente med å ansette nye stipendiater. Energinytt24 har regnet over beregningen, og ser at rektoren må ha glemt å gjøre fradrag for de 18 millionene som universitetet hadde før, når det blir uttalt at kostnaden har økt med 90 millioner kroner.

I samtaler med tidsskriftet Khrono etter at forskerforum publiserte saken, har Rice uttrykt at universitet bør få samme strømstøtte som næringslivet. Næringslivet får imidlertid ikke strømstøtte, det gjør bare en liten del slik Regjeringen har foreslått. ordningen er begrenset til bedrifter hvor strømkostnadene forrige halvår utgjør mer enn 3 prosent av omsetningen.