Suldal kommune i Rogaland står med sine 3.800 innbyggere for 8 prosent av landets vannkraft. De enorme kraftinntektene gjør at kommunen kan gi innbyggerne en av de mest generøse strømstøtteordningene i landet - i tillegg til statens egen strømstøtteordning. Dette vil Regjeringen ha slutt på, og har hevet grunnrenteskatten.
Suldal kommune i Rogaland står med sine 3.800 innbyggere for 8 prosent av landets vannkraft. De enorme kraftinntektene gjør at kommunen kan gi innbyggerne en av de mest generøse strømstøtteordningene i landet - i tillegg til statens egen strømstøtteordning. Dette vil Regjeringen ha slutt på, og har hevet grunnrenteskatten. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Utrolig strømstøtteordning i kraftkommunen Suldal

Kraftkommunen Suldal i Rogaland har vedtatt at hver husholdning skal få 5.000 kroner i strømstøtte, i tillegg til 3.000 pr. familiemedlem i husholdingen. En familie på 5 vil derved kunne få 20.000 i strømstøtte i tillegg til statens strømstøtteordning.

Vi skrev tidligere i dag om en sørlandskommune som gir 10.000 i strømstøtte til hver husstand med inntekt under 650.000,-, i tillegg til statens strømstøtteordning. Flere kraftkommuner har gjort det samme. Kommunestyret i Suldal i Rogaland har vedtatt en strømstøtte-ordning som antakeligvis overgår de fleste kommuner i landet, i hvert fall om familien består av mer enn gjennomsnittet av familiemedlemmer. Ordningen gjelder også for hytter og privat næringsliv.

Ordningen som ble vedtatt av kommunestyret den 21.september og har presentert den på sin nettside. Den lyder blant annet slik:

Kontantstøtte til hushaldningar
Ordninga gjeld personar folkeregistrert i Suldal kommune pr.01.09.2022
Ein registrerar 1 søknad pr. hushald

Kvart hushald vil få kr 5000,- i kontantstøtte til straumutgifter.
I tillegg vert det utbetalt kr 3000,- per person i hushaldet.

I tilfelle med barn med 50/50 delt bustad vert barnetilskotet delt mellom dei føresette.
Tilskotet vert utbetalt over 4 månadar.
Støtteordning til energieffektiviserande tiltak.
Ordninga er eit incentiv for nye tiltak, gjennomført etter 01.10.2022.

Kven kan få støtte til energieffektiviserande tiltak?
Private hushald, hytter og fritidsbustadar, privat næringsliv, burettslag, og lag og organisasjonar er omfatta av ulike delar av ordninga.

– Vi er heldige som har en kommune som støtter oss. De kunne jo valgt ikke å gi oss en eneste krone. Jeg tenker på de som bor i nabokommunene. De er nok litt misunnelige kanskje, sier en av innbyggerne til NRK i dag.

Suldal kommune ligger i Ryfylke, nordøst i Rogaland. Kommunen har 3 820 innbyggere og er med sine 1 736 km² Rogalands største kommune i utstrekning, samt den femte største på Vestlandet. Den er en av de tre største kraftkommunene i Norge, og har blant kraftverket ved Blåsjø. Suldal står for 8 % av den samlete kraftproduksjonen i Norge.

Halvparten av landets kommuner har inntekter fra kraft og kunne gjort som disse kommunene.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 har Regjeringen foreslått å inndra store deler av kraftkommunenes enorme ekstrainntekter i form av økt grunnrenteskatt til Staten. Regjeringen mener at det ikke er rimelig at enkelte kommuner skal sitte igjen med store overskudd som følge av de høye strømprisene som innbetales av alle landets strømkunder.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener at landets kraftkommuner må dele på de enorme kraftinntektene de har, og har derfor foreslått økning av grunnrenteskatten i forslaget til statsbudsjett for 2023.