Norge er en del av Europa og har avtale med både våre naboland og alle EU-land gjennom EØS-avtalen. Det innebærer at det ikke er helt "fritt frem", heller ikke for Energikommisjonen som nå får utsatt frist på grunn av krigen i Ukraina.
Norge er en del av Europa og har avtale med både våre naboland og alle EU-land gjennom EØS-avtalen. Det innebærer at det ikke er helt "fritt frem", heller ikke for Energikommisjonen som nå får utsatt frist på grunn av krigen i Ukraina. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Utsatt frist for Energikommisjonen på grunn av EU-beslutninger

Olje- og Energiminister Terje Aasland sendte i dag ut pressemelding om at Energikommisjonen får utsatt frist med 2 måneder for ferdigstillelse av rapport. Begrunnelsen er krigen som inntraff to uker etter oppnevningen av kommisjonen i februar. Det betyr i praksis usikkerhetsmomenter om EU-beslutninger som er tatt eller forventes tas i tiden fremover og forplikter Norge gjennom EØS-avtalen.

Den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen fikk i dag utsatt frist for ferdigstillelse av sin rapport med anbefalinger om hva norske styresmakter kan og bør gjøre for å få kontroll med strømprisene. Fristen var opprinnelig 15. desember men er nå utsatt til 1. februar.

– Sidan kommisjonen vart oppnemnd har det skjedd store endringar i energi- og kraftsituasjonen i landa rundt oss som følgje av Russlands angrepskrig i Ukraina. Dette gir også nye perspektiv for utviklinga på lengre sikt, i lys av europeiske land sine ønske om ei raskare omstilling av energisektoren for å gjere seg mindre avhengige av russisk gass. Eg meiner difor det er fornuftig å gi kommisjonen noko meir tid til å ferdigstille anbefalingane sine, seier olje- og energiminister Terje Aasland i følge pressemeldingen som ble sendt ut om utsettelsen i dag.

Det er beklagelig at fristen som ble satt ikke kunne holdes men det gjelder viktige spørsmål og derfor er det nok viktig at kommisjonen gjør en grundig jobb og kan stå inne for anbefalingene som gis.

Kommisjonens mandat er følgende:

– hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring
– perspektiver for utviklingen i kraftforbruket
– potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon
– perspektiver for forsyningssikkerheten
– sentrale interessemotsetninger i energipolitikken

Norsk kraftsystem påvirkes av krigen gjennom kablene som er lagt til Europa og EØS-avtalen og derved beslutninger som EU tar, så begrunnelsen er åpenbart relevant for flere av punktene i mandatet gjennom EØS-avtalen. Det kunne egentlig Asland like godt sagt.

Fri Fagbevegelse som tydeligvis har snakket med noen i kommisjonen, skriver også en sak utsettelsen i dag og peker da på dette:

«Den regjeringsoppnevnte Energikommisjon skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft. Det skal blant annet være flere usikkerhetsmomenter blant annet i forhold til EU-beslutninger».