Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen presses nå av Audun Lysbakken og SV til å gjøre det dyrere med dieselbil og billigere med elbil. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen presses nå av Audun Lysbakken og SV til å gjøre det dyrere med dieselbil og billigere med elbil. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Har sendt brev til EU og bedt om regelendring for statsstøtte til bedrifter som sliter økonomisk

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har sendt brev til EU-kommisjonen og anmodet om regelendring, slik at norske myndigheter kan støtte bedrifter som sliter økonomisk.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har sendt brev til Europakommisjonen, og bedt om vurdering av reglene for statsstøtte til norske foretak som er i økonomiske vanskeligheter.

Brevet ble sendt fredag 23. september melder Regjeringen i en pressemelding i dag.

I brevet peker Vedum på flere uheldige sider ved EU/EØS-reglene om statsstøtte til «foretak i vanskeligheter». Disse reglene innebærer at foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter, som utgangspunkt ikke kan motta statsstøtte.

EØS-avtalen innebærer at norske myndigheter ikke kan gi særfordeler som for eksempel strømstøtte til bedrifter i Norge. Bare landbruket er unntatt fra ordningen. EU åpnet imidlertid i mars i år for en tidsbegrenset mulighet for strømstøtte til bedrifter, etter Russlands invasjon av Ukraina (Temporary Crisis Framework)

Det er denne ordningen Regjeringen måtte holde seg innenfor, om forpliktelsene etter EØS-avtalen ikke skulle bli misligholdt, da støtteordningen for næringslivet ble utformet slik den ble presentert i Stortinget 19. september i år.

Regjeringen holdt seg innenfor ordningen og benyttet de samme tallverdiene som EU tillot.

­­­– Vi er opptatt av å føre en politikk som støtter opp om næringsaktivitet og bedrifter i hele landet. Jeg mener dagens regler har klare uheldige utslag, og rammer flere bedrifter enn formålet med reglene legger opp til. Jeg har derfor bedt Europakommisjonen om å vurdere endringer i reglene, i lys av formålet. Vår erfaring viser at definisjonen også kan treffe bedrifter som er økonomisk levedyktige, mens hensikten har vært å treffe de som ikke er levedyktige, sier finansministeren.

Det fremgår også av pressemeldingen at Finansminister Trygve Slagsvold Vedum også har bedt om et møte med Europakommisjonen i høst for å diskutere saken nærmere.

Det fremgår ikke hva som er årsaken til brevet, om det er ønske om å gi mer eller bedre strømstøtte til bedrifter som sliter med strømregningen, eller om det er for å kunne differensiere den økte arbeidsgiveravgiften som nå er foreslått i budsjettet for 2023, redusere skattene eller annet. Du kan lese brevet her.

EU-kommisjonen har selv i dag i en pressekonferanse opplyst at de vil se nærmere på støtteordningen som ble gitt midlertidig til bedrifter i mars.