Krisetall for både AP og SP i dagens måling  for NRK og Aftenposten.  Foto: Stillbilde fra Youtube (vi har lagt inn teksten i bildet)
Krisetall for både AP og SP i dagens måling for NRK og Aftenposten. Foto: Stillbilde fra Youtube (vi har lagt inn teksten i bildet)

Velgernes dom over Støre og Vedum er klar

Nedgangen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet etter at partilederne Støre og Vedum overtok Regjeringen er omvendt proporsjonal med strømprisene som har gått opp. Det kan bety at strømstøtten ikke tilstrekkelig god nok, eller er det lakseskatten eller andre forhold som er viktigste årsak? Vi har lagt inn en meningsmåling nederst hvor du kan si hva du mener er mest sannsynlig årsak.

Det er avholdt 8 partimålinger i oktober og de viser skremmende resultat særlig for Arbeiderpartiet og Senterpartiet i følge valgforsker Bernt Aardals kunngjøring av partiene sine gjennomsnittsmålinger for siste året. Dette inkluderer gjennomsnittet også for oktober måned med enkeltresultat helt ned på 18,0 for AP på siste måling.

For snittmålingen for oktober viste de 8 målingene som er blitt avholdt, gjennomsninttsresultat for Arbeiderpartiet på 19,6 prosent oppslutning. Dette er i følge Aardal isolert sett er dårligste tall på over 20 år og når en ser på enkeltmålinger, så er det ca. 100 år siden det var så galt for partiet.

– Nedgangen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet er skremmende og nesten spektakulær, sa han til NTB i går.

Senterpartiet fikk av de 8 enkeltmålingene i oktober et gjennomsnitt på bare 6,0 prosent oppslutning. Partiet har den siste tiden også hatt enkeltmålinger under sperregrensen.

Arbeiderpartiet hadde 26,3 prosent oppslutning ved Stortingsvalget i fjor høst og SP hadde 13,5. Senterpartiet har således mer enn halvert sin oppslutning i løpet av året som har gått.

Aardal har beregnet gjennomsnittet i oppslutning hver måned i flere år og han må helt tilbake til 2002 for å finne tall under 20 i oppslutning på gjennomsnittsmålinger.

– Når vi begynner å komme til 19-tallet er det historisk oppsiktsvekkende, sier han til NTB. Han legger til at i perioden fra 2002 til i dag, hadde AP sine beste måneds-målinger i 2025 med nesten 42 prosent i oppslutning.

Fallet til både AP og SP er omtrent omvendt proposjonalt med strømprisene som har gått opp siden i fjor høst. Når en ser det totale bildet med vanlige folks reaksjoner på de høye strømregningene det siste året må en ikke være valgforsker for å se at det er en klar sammenheng med Regjeringens håndtering av strømprisene i form av strømstøtten og den store nedgangen.

Både AP og SP lovte vanlige folk bedre tider før valget og svært få kjøper resonnementet om at velgere i Sør-Norge må betale inn 40 milliarder kroner i overpris for strøm til statsbudsjettet, for at Støre og Vedum skal kunne bygge større og sterkere stat. Eller hva tror du, er det andre vesentlige årsaker til nedgangen?