Dette er en smartmåler som du finner i de fleste europeiske hjem, unntatt i Norge. Ikke for strøm, men for gass. Derfor har den rør tilkopling som du ser på bildet.
Dette er en smartmåler som du finner i de fleste europeiske hjem, unntatt i Norge. Ikke for strøm, men for gass. Derfor har den rør tilkopling som du ser på bildet.

Vet du hva dette er?

Dette er et gassmeter og det finnes nesten i alle husholdninger i de fleste land, unntatt i Norge. I Norge bruker vi bare strøm i husholdningene og vi har bare strømmåler. Det virker noen ganger som at både media og politikere glemmer det. 

De fleste land i Europa unntatt Norge har innlagt gass i husholdningene. De har derfor en måler som du ser på bildet over eller en gammeldags som du ser nedenfor. Hos oss har vi bare strømmåleren. Den har ikke rørtilkoplingen som du ser på bildet, men ser ellers ganske lik ut.

Det er billigere å varme opp en bolig med gass enn med strøm. Dette selv om det er høye gasspriser. Vi har tidligere påpekt at det derfor er meningsløst å sammenligne strømprisene i Norge med prisene i resten av Europa.

I tillegg til dette kommer det at det meste av Europa har det varmere enn oss i Norge, og derfor har behov for mindre strøm i husholdningen.

Til slutt det viktigste av alt, at vår fornybare kraftproduksjon og system er bygd opp gjennom 100 år og nedbetalt av oss forbrukerne. Derfor koster det bare ca. 11 øre/kWt å produsere strøm fra et eldre vannkraftverk. For et nytt koster det noe mer.

Norge innførte ordning med smartmålere (AMS) for et par år siden, og det er disse som gjør at prisene påvirker husholdningene fra dag til dag og time til time. Dette sammenholdt med de nye kablene som kopler oss nærmere til Europa og deres energiproblem, rammer nordmenn i Sør-Norge særlig hardt. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede om dette er korrekt (Energikommisjonen) og SV inngikk i går avtale med Regjeringen om å sette ned en tilleggskommisjon eller utvalg som skal utrede det samme. Hva formålet måtte være er ukjent.

Uten smartmålerne ville vi ikke hatt slike ville strømpris-tilstander som vi har i dag, der en må følge med for hver time som går hva strømprisen er. Da ville de fleste hatt fastpris slik vi hadde før, og ingen hadde en gang vist hva Nord Pool var. Samtidig ville vi brukt mer strøm og det kunne skapt et stort problem, med enda høyere priser og muligheter for rasjonering fordi Norge ikke har bygd ut tilstrekkelig med kraft. Motstanden mot alle inngrep i naturen har vært for stor til at ledende politikere har turt å gjøre upopulære grep og derfor miste velgere.

Det er også viktig at politikerne som bestemmer forstår at de andre landene i Europa i stor grad har fastpris for husholdningene, både på gass og strøm, når de ser på makroøkonomien i strømprisene og foretar sammenligninger med strømprisene i andre land. Hos oss har nemlig nesten ingen fastpris, for våre egne myndigheter har frarådet dette over lang tid, ja helt siden AMS-måleren ble innført og frem til i vår. At vi nå fra januar kanskje skal få fastprisavtaler igjen, kan være starten på en langt bedre tid enn vi har hatt det siste halvår. Det kommer an på hva fastprisen blir. Det gjenstår å se.

Det finnes tre hovedvarianter av gassmåleren, en diagrammodell som tilsvarer den måleren vi selv hadde før. Dernest gass-smartmåleren, som tilsvarer den smartmåleren. Til slutt en mellomting, en for kontantkort for de som må eller ønsker å forskuddsbetale. For noen år siden benyttet flere strømselskap også her i Norge dette som løsning for strømkunder som ikke betalte strømregningen.

Ca. 13 prosent av alle britiske husholdninger har i dag denne typen gassmåler eller pliktmåler som vi kan si det er for vår egen del. Det tilsvarer i prinsippet ordningen med kontantkort på telefon, der en kjøper forbruket først og bruker etterpå. De som ikke får telefonabbonnement hos oss på grunn av manglende betaling, må ofte velge kontantkort.

Strømmåleren for kontantkort ser ganske lik ut som smartmåleren for gass.

Dette er en vanlig gassmåler som finnes i de fleste hjem i Europa, unntatt Norge. Mange som ønsker å ha kontroll på strømforbruket, har byttet den ut med en moderne smartmåler for gass.

Norge er et grønt land som er helelektrifisert. Europa har nå med det grønne skiftet bestemt seg for å gjøre om oss, og bare benytte fornybar kraft. Sannsynligheten for at gassmåleren vil forsvinne over hele Europa i fremtiden er derfor stor.