Torsdag møtes EU-landene i Praha og skal diskutere pristak på gass. EU-kommisjonens leder peker på at dette er viktig å få på plass, for å få kostnadene ved å produsere strøm ned. Da kan strømprisene bli lavere mener hun.
Torsdag møtes EU-landene i Praha og skal diskutere pristak på gass. EU-kommisjonens leder peker på at dette er viktig å få på plass, for å få kostnadene ved å produsere strøm ned. Da kan strømprisene bli lavere mener hun. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Vil bruke markedsmakt mot Norge for å få billigere strøm

EU-kommisjonens leder presser nå hardere på for å få pristak på gass, særlig til bruk i europeisk strømproduksjon. Dette slik at strømmen som skal produseres i Europa fremover blir billigere. EU vil bruke sin markedsmakt og sikter mot Norge som er hovedleverandør av gass til Europa. Hun har allerede nedsatt en arbeidsgruppe sammen med vår egen statsminister. 

EU- kommisjonens leder Ursula von der Leyen uttalte i går at EU må trappe opp forhandlingene med pålitelige partnere og se på felles anskaffelser. Det begynner med gass som brukes til å generere elektrisitet uttalte hun. Det er Reuters som melder dette i dag og det er gjengitt av flere utenlandske medier, blant annet Euronews..

Norge er et av landene Leyen sikter mot ettersom Norge er hovedleverandør av gass til Europa. Hun nedsatte en arbeidsgruppe sammen med Norge og statsminister Jonas Gahr Støre for tre uker siden.

Billigere strøm og da særlig i Tyskland, vil påvirke norske strømpriser gjennom utenlandskablene slik at norske strømpriser (Sør-Norge) også blir lavere.

Torsdag denne uken møtes EU-lederne for å diskutere hvordan EU skal møte energiutfordringene fremover. Ursula von der Leyen vil da presse enda hardere på for å få et vedtak om et pristak på gass.

EUs regjeringer har diskutert pristak på gass i flere uker, uten å komme til enighet. Et flertall av EU-medlemmene støtter en form for tak, men Tyskland, Danmark og Nederland er i mot. De er bekymret for forsyningssikkerheten om det settes pristak.

Tyskland vedtok for egen del for to uker siden et pristak inn mot sluttbrukerne og næringslivet, men da slik at den tyske staten skulle subsidiere ordningen som koster hele 200 milliarder Euro.

Flere andre EU-land har de siste dagene stilt spørsmål ved om denne støtteordningen fra Tysklands side kan godtas av EU, da det strider mot prinsippene for det indre marked, skrev Euronews i går. Det knyttes spenning til om Tyskland derfor må slå retrett for sitt valg og si seg enig med flertallet. I så fall vil dette kunne få store konsekvenser for Norge.

Tyske husholdninger benytter gass i husholdningene i stedet for strøm. Strøm benyttes i hovedsak til elektriske artikler som lys, brødrister osv. De tyske husholdningene har økt sitt gassforbruk etter energikrisen inntraff.

Dersom det besluttes pristak på gass i EU, så vil statsminister Jonas Gahr Støre og norske gass-selskap måtte ta stilling til om dette godtas.