Roy Michaelsen i Merkur-programmet for region Agder, har tidligere til Energinytt24 uttalt at strømstøtten fra Regjeringen ikke vil redde de minste butikkene. Nå vil Høyre øke støtten nettopp for nærbutikkene, og også at de kan benytte av midler stående på konto på Merkurprogrammet. Foto: Energinytt24.
Roy Michaelsen i Merkur-programmet for region Agder, har tidligere til Energinytt24 uttalt at strømstøtten fra Regjeringen ikke vil redde de minste butikkene. Nå vil Høyre øke støtten nettopp for nærbutikkene, og også at de kan benytte av midler stående på konto på Merkurprogrammet. Foto: Energinytt24.

Vil gi bedre økonomisk støtte til nærbutikkene

Høyre vil i alternativ til statsbudsjett at nærbutikkene bør få inntil 20 millioner kroner i støtte til å betale strømregningene.

Høyre vil gi inntil 71 millioner kroner for å hjelpe nærbutikker som sliter med høye strømregninger. Det skriver flere aviser i dag.

– Nærbutikkene er viktige for å holde liv i bygder og distriktsområder rundt i landet. Når vi har ubrukte midler fra et program som nettopp skal sikre investeringer i nærbutikkene, mener jeg det er naturlig at disse kan brukes til å hjelpe nærbutikker som sliter med strømregningene, sier stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) til NTB.

Det siktes til Merkantilt Kompetanseprogram for utkantbutikker (Merkurprogrammet) som vi har omtalt flere gange tidligere den senere tid.

I dette programmet står det opp mot 10 millioner kroner i ubrukte midler. Høyre mener disse kan benyttes for nærbutikker som sliter med strømregningen, og foreslår i alternativ til Regjeringens budsjettforslag, at det også i budsjettet settes av 10 millioner i tillegg.

Flere nærbutikker har den senere tid varslet om nedleggelser på grunn av de høye strømregningene. Flere har også lagt ned og avviklet.