Danskene vil nå få betydelig høyere nettleie og langt høyere enn den norske. Det skaper reaksjoner hos danske strømkunder.
Danskene vil nå få betydelig høyere nettleie og langt høyere enn den norske. Det skaper reaksjoner hos danske strømkunder. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Vil kreve 210 øre/kWt i nettleie mellom kl. 17.00 og 20.00

Som en del av det grønne skiftet varsler Dansk Energi at nettselskapene fra 1. januar vil innføre en ny nettleieordning hvor det blir langt dyrere å benytte strøm til enkelte tider av døgnet. Danskene vil enkelte steder i de dyreste timene måtte betale over 2 kroner pr. kWt i nettleie i tillegg kommer selve strømkostnaden skriver den danske nettavisen Finans.dk.

Prismodellen, som nettselskapene vil innføre 1. januar, innebærer at en stor del av Danmarks 2,8 millioner private strømkunder vil oppleve at det blir betydelig dyrere å slå på lys og komfyr klokken 18.00, skriver nettavisen Finans.dk.

I følge avisen så vil for eksempel midtjyske strømkunder få en økning av nettleie fra 68 danske øre til 157 øre, for strømforbruk mellom kl. 17.00 og 20.00 når det største behovet for strøm er i husholdningene. Det betyr med dagens kronekurs en økning til 210 norske ører.

– Den nye tariffmodellen er en gigantisk bløff i en tid der mange strømkunder sliter med å betale strømregningen, sier en strømkunde til avisen og kritikken hagler i sosiale medier.

Vår egen nettleie er i prinsippet som den danske med et energiledd og et kapasitetsledd og noen nettselskaper har også forskjellig pris ut fra når på døgnet du bruker strøm, slik det er i Danmark. Kapasitetsleddet regnes ut fra snittet av de tre timene du brukte mest strøm, fordelt på tre ulike dager, i løpet av måneden.

Vår egen regjering varslet i april i år at nettleien ville bli nedsatt ved bruk av flaskehalsinntekter, men så stanset dette med virkning fra 31. oktober 2022, fordi Reguleringsmyndigheten for energi (RME) anså det lovstridig bruk av flaskehalsinntekter.

Tidligere denne måneden har RME gitt dispensasjon til Statnett for en makspris på 35 øre for energileddet, og det vil gjøre at nettleien for norske strømkunder blir ca. 10 milliarder kroner lavere enn tilfellet hadde vært om det ikke var blitt gitt dispensasjon.