Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har nå lagt planer for å redusere norsk vannkraftproduksjon ut fra miljøhensyn og EU-direktiv. Foto: Regjeringen/NTB Kommunikasjon
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har nå lagt planer for å redusere norsk vannkraftproduksjon ut fra miljøhensyn og EU-direktiv. Foto: Regjeringen/NTB Kommunikasjon FOTO: CECILIE BERGAN STUEDAL

Vil redusere norsk vannkraftproduksjon ut fra EU-direktiv og miljøhensyn

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (AP) vil redusere muligheten for norske kraftverk til å utnytte vannet til å produsere vannkraft tilsvarende behovet til over 100.000 norske husstander. Et EU-direktiv ligger bak. Derved vil han samtidig redusere muligheten for landet til å nå egne klimamål, og ut fra det EU har bestemt skal være miljømål.

Et nytt miljøtiltak fra Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Regjeringen er nå å redusere kraftprodusentenes mulighet til utnyttelse av vann til vannkraftproduksjon. I henhold til et EU-direktiv skal nemlig en viss minste-mengde vann slippes forbi turbinene, slik at ca. 1 prosent av norsk vannkraftproduksjon vil gå tapt eller kraft tilsvarende forbruket til over 100.000 norske husstander.

– Drøyt 1 prosent av kraftproduksjonen høres kanskje lite ut, men det tilsvarer for eksempel strømmen som årlig går med til lading av rundt 870.000 elbiler – forutsatt at en elbil bruker gjennomsnittlig 2 kilowattimer per mil og har en årlig kjørelengde på 10.000 kilometer, sier energirådgiver Trond Paasche i Enova til NTB.

Det er Klima- og miljøminister Espen Barth Eide som er ansvarlig statsråd for tiltaket som er en del av EU`s vanndirektiv. Det er bindende for Norge gjennom EØS-avtalen.

Som kjent er det i dag mangel på kraft i Europa og det fryktes også at Norge har for lite kraft i fremtiden til å dekke fremtidens økte behov. Mangel på kraft eller mindre kraft enn det som er etterspørselen, er en av hoveddriverne for å få høy strømpris.

Redusert utnyttelse av vannkraft er videre en motarbeiding av å nå målet om redusert Co2 utslipp, da mangel på strøm vil kunne medføre økt bruk av fossil kraft eller import av skitten kraft fra Europa.

Barth Eide er i følge NTB glad for at departementet han leder nå kan godkjenne nye og etter hans mening forbedrede planer for alle landets fylker, og problematiserer ikke det motstridende med klimahensyn overfor NTB.