Gerd Liv Valla og Alternativ Energikommisjon har nå ferdigstilt sin rapport. Foto: Danny Setesdal - bilde fra da AEK gav sin foreløpige rapport foran Stortinget i forbindelse med Stortingets hastemøte om strøm den 19. september 2022.
Gerd Liv Valla og Alternativ Energikommisjon har nå ferdigstilt sin rapport. Foto: Danny Setesdal - bilde fra da AEK gav sin foreløpige rapport foran Stortinget i forbindelse med Stortingets hastemøte om strøm den 19. september 2022.

Dolkestøt fra Valla og Alternativ Energikommisjon til ACER og EØS-motstanderne

Den alternative energikommisjonen (AEK) med tidligere LO-leder Gerd Liv Valla som leder har nå ferdigstilt sin rapport. EU og Acer står ikke i veien for å ta styringen over norsk kraftproduksjon og norske strømpriser er deres konklusjon. Nødvendige endringer kan gjøres innenfor EØS-forpliktelsene og ACER-3. Det innebærer et dolkestøt mot de som har bestemt seg for at ACER og EØS er årsak til alt vondt.

Alternativ Energikommisjon (AEK) har nå ferdigstilt sin rapport og innholdet er gjort offentlig på kommisjonens egen nettside. Kommisjonen konkluderer med at regjeringa kan ta styringen over norsk kraftproduksjon og strømpriser.

Verken EU, EØS eller Acer står i veien for å ta slik kontroll mener kommisjonen, som mener at nødvendige endringer til det bedre for norsk strømprissituasjon, kan gjøres innenfor rammen som EØS og ACER-3 legger opp til. Samtidig anbefaler kommisjonen Støre om å sette i gang å forhandle med EU og gjøre gjeldende norske særvilkår som ble tatt av det norske flertallet i Stortinget da ACER-3 ble innlemmet for Norges del.

Det er Industriaksjonen som består av mer enn 50 fagforeninger som har engasjert Alternativ Energikommisjon. Som ordet indikerer, så er dette fagforeningenes eget alternativ til regjeringens oppnevnte energikommisjon som ble etablert i begynnelsen av februar i fjor, rett før krigen i Ukraina inntraff.

Deler av Alternativ Energikommisjon. Foto: Industriaksjonen

Regjeringen gav denne energikommisjonen utsatt frist til februar med sin ferdigstillelse. Den skulle egentlig være ferdigstilt i desember, men ble utsatt på grunn av krigen som inntraff i tiden mellom oppnevnelsen og ferdigstillelsen. Kommisjonen fikk som følge av dette behov for å avklare grundigere hvordan nettopp EU`s beslutninger gjennom ACER og EØS kan påvirke det norske strømprismarkedet.

AEK har for sin del ikke hatt behov for å vurdere EU`s påvirkningsmulighet nærmere, og har allerede konkludert med at Norge tok tilstrekkelig med forbehold da innlemmelsen av ACER fant sted til å ta full kontroll over egen kraftproduksjon.

Det er grunn til tro at kommisjonens konklusjon vil bli dårlig tatt i mot av de som har bestemt seg for at det er Acer, EU og EØS som er årsak til alt som er vondt.