Det blir lave strømpriser også i morgen i følge de foreløpige tallene fra Nord Pool.
Det blir lave strømpriser også i morgen i følge de foreløpige tallene fra Nord Pool. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Fortsatt lave strømpriser i morgen

I følge de foreløpige tallene fra Nord Pool vil de lave strømprisene over hele landet fortsette i morgen.

Morgendagens strømpriser vil fortsette å være lave slik som i dag med en liten stigning i døgnprisen på ca. 10 øre/kWt i Sør-Norge.

Den gjennomsnittlige døgnprisen for alle tre sonene i Sør-Norge vil bli ca. 86 øre/kWt før moms, nettleie og påslag og kostnader til strømleverandør. Laveste pris blir ca. 40 øre/kWt og høyeste 117 øre/kWt, hhv. kl. 02.00 til 03.00 og 17.00 til 18.00.

Ettersom strømstøtten slår inn på 70 øre/kWt før moms, vil det derfor også i morgen være mulig å tjene penger på å bruke mest strøm i de billigste timene av døgnet.

Til sammenligning blir strømprisen i Sør-Sverige som Sør-Norge kan sammenlignes med, ca. 30 øre/kWt lavere enn den norske. I Nord-Sverige blir den omtrent som hos oss i Nord-Norge. I resten av Europa med unntak av Polen, de baltiske landene og Frankrike blir den ca. 30 øre/kWt høyere enn i Sør-Norge. I nevnte områder blir prisen ytterligere høyere og dyrest blir Estland og Latvia med opp mot 200 øre/kWt.

Lave temperaturer og fulle gassreserver i Europa er medvirkende årsak til de lave prisene.

Det er spådd at de lave temperaturene i hele Europa vil fortsette gjennom hele november. Dersom dette skjer er det grunn til å forvente langt lavere strømpriser denne måneden enn tidligere antatt.