Strømprisen raser videre nedover. I morgen er døgnprisen i Sør-Norge bare 35 øre/kWt.
Strømprisen raser videre nedover. I morgen er døgnprisen i Sør-Norge bare 35 øre/kWt. FOTO: Getty Images/iStockphoto

I morgen får Sør-Norge laveste strømpris siden 2020

Strømprisen stuper videre nedover og i morgen er døgnprisen i Sør-Norge bare 35 øre/kWt før moms og nettleie. Så lav har den ikke vært siden desember 2020, ett år får strømpriskrisen inntraff. Prisen er dessuten lik over hele landet, med unntak av Nord-Norge som også er fritatt for moms.

Strømprisens ferd nedover vil ingen ende ta. I morgen blir døgnprisen i Sør-Norge bare 35 øre/kWt. Det er 10 øre/kWt lavere enn den rekordlave prisen i dag og laveste pris som har vært i landsdelen siden 2020. Det er også under halvparten av beløpet for strømstøttens innslag som er 70 øre/kWt.

Dette viser de foreløpige tallene fra Nord Pool.

Strømprisen er dessuten lav gjennom hele døgnet og er lik over hele landet med unntak av Nord-Norge som bare vil betale 19 øre/kWt.

Strømprisen i Sør-Norge og Midt-Norge vil variere mellom ca. 20 og 52 øre/kWt før moms og nettleie. Nord-Norge er fritatt for moms.

Det er lave temperaturer både i Norge og resten av Europa med lavt energiforbruk samtidig som gassprisen er lav og det er mye vindkraft som er de viktigste årsakene til den lave strømprisen.

Det er varslet mildt vær i hele november så det kan ikke utelukkes at strømprisene vil vedvare som lave en stund fremover slik at det kanskje ikke blir behov for å benytte strømstøtte i det hele tatt.